Přejít k obsahu
     
Západočeská univerzita
v Plzni
má v akademickém roce 2013/2014 celkem 14 307 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

Studují na devíti fakultách
a dvou vysokoškolských ústavech.


Aktuality

Reklama a propagace

Patička