Přejít k obsahu
Západočeská univerzita v Plzni má v akademickém roce 2014/2015 celkem 13 118 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

Studují na devíti fakultách a dvou vysokoškolských ústavech.

Reklama a propagace

Patička