Přejít k obsahu
Západočeská univerzita
v Plzni
má v akademickém roce 2014/2015 celkem 13 118 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

Studují na devíti fakultách
a dvou vysokoškolských ústavech.

Reklama a propagace

Patička