Přejít k obsahu


RNDr. Mgr. Zdeňka CHOCHOLOUŠKOVÁ, Ph.D.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta pedagogická
Centrum biologie, geověd a envigogiky
Místnost:
Telefon:
37763 6254 volat

2014:TEA LEAF PROJECT Teaching Ecology through Apps : Learning Engagement AND Fun

Kód projektu: 2014-1-FR01-KA201-008559
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce
Doba trvání: 01.09.2014 - 31.08.2017
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

biodiverzita, ekosystémy, druhy, biologie, výpočetní technika, počítačové hry, základní a střední školy

Zpět na seznam projektů

2014:TEA LEAF PROJECT Teaching Ecology through Apps : Learning Engagement AND Fun

Trvání: 01.09.2014 - 31.08.2017
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce
Detail projektu

Otevřená věda IV - popularizace výzkumu a vývoje a podpora badatelsky orientované výuky

Trvání: 06.03.2014 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Biologie všedního dne

Trvání: 01.03.2013 - 28.02.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŠ a SŠ

Trvání: 01.12.2011 - 31.01.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Inovace předmětu Ochrana životního prostředí

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Inovace povinně volitelného předmětu Aplikovaná biologie

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Vliv suburbanizace na druhové složení městské flóry a vegetace na příkladu Plzně

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Vytvoření nového předmětu Botanika systematická 2

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Inovace výběrových předmětů z okruhu aplikované botaniky (Synantropní vegetace a Kurs indikační botaniky)

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Vegetace silnic a železnic v Plzni - liniové prvky migrace druhů

Trvání: 01.04.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Plzeň, statutární město
Detail projektu

Ruderální vegetace Plzně a životní prostředí města

Trvání: 01.04.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Západočeská univerzita v Plzni
Detail projektu

Biodiverzita a funkce ekologických soustav

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Poskytovatel: Akademie věd České republiky
Detail projektu

Patička