Přejít k obsahu


Eva BENEŠOVÁ

Informace o doktorském studiu

JUDr. Eva BENEŠOVÁ, LL.M.
Nadřazené pracoviště Západočeská univerzita v Plzni (REK)
Pracoviště: Fakulta právnická
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Smluvní svoboda a její meze v pracovním právu

Další informace

Patička