Přejít k obsahu


Eva BENEŠOVÁ

Nadřazené pracoviště: Fakulta právnická
Katedra teorie práva

Pracoviště: Katedra teorie práva

Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracovní zařazení technicko hospodářský pracovník

Informace o doktorském studiu

JUDr. Eva BENEŠOVÁ, LLM.
Nadřazené pracoviště Západočeská univerzita v Plzni (REK)
Pracoviště: Fakulta právnická
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Smluvní svoboda a její meze v pracovním právu

Další informace

Patička