Přejít k obsahu


doc. Ing. Milan HONNER, Ph.D.

foto
Nadřazené pracoviště: Centrum nových technologií a materiálů
Termomechanika technologických procesů
Místnost:
Telefon:
37763 4720 volat

Akademické a řídící funkce

Funkce vedoucí oddělení Centem 3
Funkce zástupce ředitele NTC

Pracoviště: Termomechanika technologických procesů

Nadřazené pracoviště Centrum nových technologií a materiálů (CTM)
Pracovní zařazení vědecko-výzkumný pracovník

Pracoviště: Katedra fyziky

Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracovní zařazení docent

Pracoviště: Katedra technologie obrábění

Nadřazené pracoviště Fakulta strojní (FST)
Pracovní zařazení technicko hospodářský pracovník

Pracoviště: Strategie a rozvoj

Nadřazené pracoviště Strategie (STR)

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Ing. Lukáš MUZIKA
Nadřazené pracoviště Fakulta strojní (FST)
Pracoviště: Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Studijní program Strojní inženýrství
Téma doktorské práce IR nedestruktivní testováni materiálu
Mgr. Petr BAIERL
Nadřazené pracoviště Fakulta strojní (FST)
Pracoviště: Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Studijní program Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Studium povlaků vytvářených speciálními technologiemi
Ing. Marek VOSTŘÁK
Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracoviště: Katedra fyziky
Studijní program Aplikované vědy a informatika
Téma doktorské práce Termomechanické procesy při působení pulsních laserů na tenkovrstvé materiály
Ing. Matěj HRUŠKA
Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracoviště: Katedra fyziky
Studijní program Aplikované vědy a informatika
Téma doktorské práce Vytváření povlaků a modifikace povrchů pomocí vysokovýkonových laserů
Denys MOSKAL
Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracoviště: Katedra fyziky
Studijní program Aplikované vědy a informatika
Téma doktorské práce Fyzikální procesy zpracování povrchůmateriálů využitím výkonných laserů
Ing. Ondřej SOUKUP
Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracoviště: Katedra fyziky
Studijní program Aplikované vědy a informatika

Další informace

Patička