Přejít k obsahu

Předměty pro ak. rok 2017/2018

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk
KFY/DP1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština,Angličtina
KFY/DP2 Diplomová práce 2 Letní Čeština,Angličtina
KFY/FPL1 Fyzika pevných látek 1 Zimní Čeština,Angličtina
KFY/FPL2 Fyzika pevných látek 2 Zimní Čeština,Angličtina
KFY/FTPV1 Fyz. technol. vytváření povrch. vrstev 1 Zimní Čeština,Angličtina
KFY/FTPV2 Fyz. technol. vytváření povrch. vrstev 2 Letní Čeština,Angličtina
KFY/MPPL Modelování plazmatu a pevných látek Letní Čeština,Angličtina
KGM/PRJ1 Projekt 1 Zimní Čeština,Angličtina
KIV/IR-E Vyhledávání informací Letní Angličtina
KIV/OKS-E Ověřování kvality software Letní Angličtina
KIV/OP-E Oborový projekt Zimní/Letní Angličtina
KIV/PRJ-E Projekt 5 Zimní/Letní Angličtina
KIV/PRO-E Programátorské strategie Letní Angličtina
KIV/SU-E Strojové učení Zimní Angličtina
KIV/UIR-E Umělá inteligence a rozpoznávání Letní Angličtina
KIV/UPA-E Úvod do počítačových architektur Zimní Angličtina
KIV/UPS-E Úvod do počítačových sítí Zimní Angličtina
KIV/VAM-E Vybrané algoritmické metody Letní Angličtina
KIV/WEB-E Webové aplikace Zimní Angličtina
KKY/IŘS1 Informační a řídicí systémy 1 Letní Čeština,Angličtina
KKY/MCT Matematická teorie řízení Zimní Angličtina
KKY/MS2 Modelování a simulace 2 Zimní Čeština,Angličtina
KKY/SWAP Vývoj SW pro automobilový průmysl Zimní Angličtina
KKY/UI Umělá inteligence Zimní Čeština,Angličtina,Francouzština
KKY/ZDO Zpracování digitalizovaného obrazu Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KKY/ZMB Základy modelování buněčných systémů Zimní/Letní Angličtina
KKY/ZSK Zpracování signálu pro klasifikaci Letní Čeština,Angličtina
KMA/DMA-A Diskrétní matematika Letní Angličtina
KMA/G1-A Geometrie 1 Zimní Angličtina
KMA/G2 Geometrie 2 Letní Čeština,Angličtina
KMA/MA3-A Matematická analýza 3 Zimní Angličtina
KMA/MME-A Matematické modely v ekonometrii Zimní Angličtina
KMA/MMM Moderní matematické metody Letní Čeština,Angličtina
KMA/NA Numerická analýza Zimní Čeština,Angličtina
KMA/NM-A Numerické metody Letní Angličtina
KMA/PDR-A Parciální diferenciální rovnice Zimní Angličtina
KMA/PRJ2 Projekt 2 Letní Čeština,Angličtina
KMA/PRJ3 Projekt 3 Zimní Čeština,Angličtina
KMA/PRJ4 Projekt 4 Letní Čeština,Angličtina
KMA/PRJ5 Projekt 5 Zimní Čeština,Angličtina
KMA/PSA-A Pravděpodobnost a statistika A Zimní Angličtina
KMA/SF Stochastické finance Letní Čeština,Angličtina
KMA/SPMA Seminární práce z matematiky Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KMA/VPDM Vybrané partie z diskrétní matematiky Zimní Čeština,Angličtina
KMA/VPM1 Vybrané partie z MA a NM 1 Letní Čeština,Angličtina
KMA/VPM2 Vybrané partie z MA a NM 2 Zimní Čeština,Angličtina
KMA/ZNP Základy náhodných procesů Zimní Čeština,Angličtina
KME/ADAM Simulace pohybu mechanismů - ADAMS Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KME/DYCH Nelineární dynamika a chaos Letní Čeština,Angličtina
KME/MECH1 Mechanika 1 Zimní Čeština,Angličtina
KME/MECH2 Mechanika 2 Letní Čeština,Angličtina
KME/MECH3 Mechanika 3 Zimní Čeština,Angličtina
KME/MK Mechanika kontinua Zimní Čeština,Angličtina
KME/MKM1 Mechanika kompozitních materiálů 1 Letní Čeština,Angličtina
KME/MKM2 Mechanika kompozitních materiálů 2 Zimní Čeština,Angličtina
KME/MRS Mechanika rotačních strojů Letní Čeština,Angličtina
KME/PP1 Pružnost a pevnost 1 Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KME/PP2 Pružnost a pevnost 2 Letní Čeština,Angličtina
KME/TEM Teoretická mechanika Zimní Čeština,Angličtina
KME/VMM Výpočtové metody mechaniky Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KME/VMP Výpočtové metody pružnosti Letní Čeština,Angličtina
KME/VMT Výpočtové metody dynamiky tekutin Letní Čeština,Angličtina

Patička