Přejít k obsahu

Předměty pro ak. rok 2017/2018

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk
KEM/AADM Analýza dat a modely v angličtině Letní Angličtina
KEM/AEKN Ekonometrie v angličtině Letní Angličtina
KEM/AEK1 Mikroekonomie v angličtině Zimní Angličtina
KEM/AEK2 Makroekonomie v angličtině Letní Angličtina
KEM/AFIPV Finanční a pojistné výpočty v angličtině Letní Angličtina
KEM/AIE Mezinárodní ekonomie v angličtině Zimní Angličtina
KEM/AKF Kvantitativní finance v angličtině Zimní Angličtina
KEM/AOV Operační výzkum v angličtině Zimní Angličtina
KEM/APMO Pravděpodobnostní modely v angličtině Letní Angličtina
KEM/AREMU Reforma Hospodářské a měnové unie v AJ Zimní/Letní Angličtina
KEM/ASTA Statistika v angličtině Zimní Angličtina
KFU/AFIM Finanční informace pro management v AJ Zimní/Letní Angličtina
KFU/AFRPO Finanční řízení podniku v angličtině Letní Angličtina
KFU/AFU Finanční účetnictví v angličtině Letní Angličtina
KFU/AMUC Manažerské účetnictví v angličtině Zimní Angličtina
KGE/AGCZ Geografie České republiky v angličtině Zimní Angličtina
KMO/AGCR Geografie cestovního ruchu v angličtině Zimní Angličtina
KMO/AICB Interkulturní komunikace v podniku Zimní/Letní Angličtina
KMO/AMINT Marketing na internetu v angličtině Zimní Angličtina
KMO/AMSCR Marketing služeb CR v angličtině Letní Angličtina
KMO/AMTGA Základy marketingu v angličtině Zimní Angličtina
KMO/AMTGB Marketingové aplikace v angličtině Letní Angličtina
KMO/DS Diplomový seminář Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KMO/ELM Obchodní jednání v angličtině Zimní Angličtina
KPM/AKIM Znalostní management a inovace v angl. Letní Angličtina
KPM/APM Projektový management v angličtině Zimní Angličtina
KPM/APM2 Projektový management 2 v angličtině Letní Angličtina
KPM/APROM Procesní management v angličtině Letní Angličtina
KPM/AROP Rozpočtování projektů v angličtině Letní Angličtina
KPM/ASMA Strategický management v angličtině Zimní Angličtina
KPM/NPEM Personální management v němčině Zimní Němčina

Patička