Přejít k obsahu

Předměty pro ak. rok 2017/2018

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk
CBG/AEK Aplikovaná ekologie krajiny Zimní Čeština,Angličtina
CBG/EFGCR Fyzická geografie ČR Letní Angličtina
CBG/EFGP Terénní praxe z fyzické geografie Zimní/Letní Angličtina
CBG/EFG2 Introducing Physical Geography Zimní/Letní Čeština,Angličtina
CBG/EGEO2 Geovědy 2 Zimní/Letní Angličtina
CBG/EGEO3 Geovědy 3 Zimní/Letní Angličtina
CBG/EGISF GIS in Physical Geography Zimní/Letní Čeština,Angličtina
CBG/EKEEX Krajinně-ekologická exkurze Letní Angličtina
CBG/FGCRS Fyzická geografie ČR Letní Čeština,Angličtina
CBG/FGCRZ Fyzická geografie ČR Letní Čeština,Angličtina
CBG/FGP Terénní praxe z fyzické geografie Zimní/Letní Čeština,Angličtina
CBG/GEO1 Geovědy 1 Zimní/Letní Čeština,Angličtina
CBG/GEO2 Geovědy 2 Zimní/Letní Čeština,Angličtina
CBG/GEO3 Geovědy 3 Zimní/Letní Čeština,Angličtina
CBG/KEEX Krajinně-ekologická exkurze Letní Čeština,Angličtina
CBG/MFG Metody fyzickogeografického výzkumu Letní Čeština,Angličtina
CBG/MRGS1 Moderní metody ve výuce reg. geografie 1 Letní Čeština,Angličtina
CBG/MRGS2 Moderní metody ve výuce reg. geografie 2 Zimní Čeština,Angličtina
CBG/MVGZ1 Moderní metody ve výuce reg. geografie 1 Letní Čeština,Angličtina
CBG/MVGZ2 Moderní metody ve výuce reg. geografie 2 Zimní Čeština,Angličtina
CBG/ZKE Základy krajinné ekologie Letní Čeština,Angličtina
KAN/AAL Americká literatura Zimní Čeština,Angličtina
KAN/ACKA Česká kultura v anglických textech Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/ACPA Česká kultura z pohledu angl. autorů Zimní Čeština,Angličtina
KAN/ADID3 Didaktika 3 pro ZŠ Zimní Čeština,Angličtina
KAN/ADI1Z Didaktika 1 pro ZŠ Zimní Čeština,Angličtina
KAN/ADI2Z Didaktika 2 pro ZŠ Letní Čeština,Angličtina
KAN/ADKM Diagnostické a klasifikační metody Zimní Čeština,Angličtina
KAN/ADOV Ak. dovednosti v anglickém jazyce Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/AFC Fonetická cvičení Zimní Čeština,Angličtina
KAN/AFF1 Fonetika a fonologie Letní Čeština,Angličtina
KAN/AGAKU Globální anglofonní kultura Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/AICL Integrace všeob. vzděl. př. do výuky AJ Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/AICT Užití inf. a kom. technologií ve výuce Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/AINT Interkulturní inteligence Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/AJ1 Anglický jazyk 1 Letní Čeština,Angličtina
KAN/AJ2 Anglický jazyk 2 Zimní Čeština,Angličtina
KAN/AJ3 Anglický jazyk 3 Letní Čeština,Angličtina
KAN/AJ4 Anglický jazyk 4 Zimní Čeština,Angličtina
KAN/AKK Komunikace a kultura Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/AKOI Anglofonní kultura očima imigrantů Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/ALC Lexikální cvičení Letní Čeština,Angličtina
KAN/ALS Lexikologie Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/AMOR Morfologie Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/AOTP Odborné tvůrčí psaní Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/APGS Pokročilá gramatika a slovní zásoba Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/APJ1 Praktický jazyk 1 Letní Čeština,Angličtina
KAN/APJ2 Praktický jazyk 2 Zimní Čeština,Angličtina
KAN/APJ3 Praktický jazyk 3 Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/APJ4 Praktický jazyk a reálie 4 Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/APJ5 Praktický jazyk a reálie 5 Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/APOS Postkolonialismus Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/AST Stylistika Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/ASYN Syntax Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/AVJR Všestranný jazykový rozbor Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/AVMD Výuka angličtiny dětí mladšího škol.věku Zimní Čeština,Angličtina
KAN/AVTA Vybraná témata ve výuce angl. jazyka Letní Čeština,Angličtina
KAN/ME1 Didaktika angličtiny 1 Zimní Čeština,Angličtina
KAN/ME2 Didaktika angličtiny 2 Letní Čeština,Angličtina
KAN/NASPN Náslechová praxe - navazující Zimní Čeština,Angličtina
KAN/NASPX Náslechová praxe - bakalářská Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/PRAXE Pedagogická praxe pro zahr. studenty Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KAN/UAN Úvod do jazykovědy Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KČJ/AA Česká literatura 19. stol. Letní Čeština
KČJ/AB Česká literatura 19. stol. Zimní/Letní Čeština
KČJ/DA Starší česká literatura Zimní/Letní Čeština
KČJ/DB Starší česká literatura Zimní/Letní Čeština
KČJ/FFB Fonetika a fonologie Letní Čeština
KČJ/JVNM Jazykový výklad textu a norm. mluvnice Letní Čeština
KČJ/KMPV Kultura mluveného projevu Zimní/Letní Čeština
KČJ/LB Lingvistická bohemistika Zimní/Letní
KČJ/LIFIV Literatura a film Letní Čeština
KČJ/LI20 Literatura 1. pol. 20. století Zimní/Letní Čeština
KČJ/LLTSA Lexikologie, lexikografie a tvoření slov Zimní/Letní
KČJ/PRAV Pravopisný proseminář Zimní/Letní Čeština
KČJ/PS Public speech Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KČJ/SČLA Současná česká literatura Zimní/Letní Čeština
KČJ/SL Světová literatura Zimní Čeština
KČJ/STB Stylistika Zimní/Letní Čeština
KČJ/SYNT Syntax Zimní Čeština
KČJ/TL Teorie literatury Zimní/Letní Čeština
KČJ/UDLB Úvod do lingvistické terminologie Zimní Čeština
KČJ/USL Úvod do studia literatury Zimní/Letní Čeština
KČJ/VJBZ Vývoj jazyka Zimní/Letní Čeština
KČJ/ZAJA Úvod do studia jazyka Zimní Čeština
KHK/CSH Dějiny české hudby ve 20. a 21. stol. Zimní Čeština,Němčina
KHK/IND1 Instrumentální dovednosti 1 Zimní/Letní Čeština,Angličtina,Němčina
KHK/PEV1 Pěvecká výchova 1 Zimní Čeština,Angličtina
KHK/PEV2 Pěvecká výchova 2 Letní Čeština,Angličtina
KHK/SBZ1 Sborový zpěv 1 Zimní Čeština,Němčina
KHK/SBZ2 Sborový zpěv 2 Letní Čeština,Němčina
KCH/INFO Informační systémy v chemii Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KMT/LA Lineární algebra Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KMT/MMV Multimédia ve vyučování na 1. stupni ZŠ Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KNJ/APLDI Aplikovaná didaktika Zimní/Letní Čeština,Němčina
KNJ/DID1 Didaktika německého jazyka 1 Zimní Čeština,Němčina
KNJ/DID1S Didaktika 1 Zimní Čeština,Němčina
KNJ/DID1Z Didaktika 1 Zimní Čeština,Němčina
KNJ/DID2Z Didaktika 2 Letní Čeština,Němčina
KNJ/DID3S Didaktika 3 Zimní Čeština,Němčina
KNJ/DID4S Didaktika 4 Letní Čeština,Němčina
KNJ/DIGR Didaktika gramatiky německého jazyka Letní Čeština,Němčina
KNJ/HODIZ Hodnocení ve vyučování na ZŠ Zimní Čeština,Němčina
KNJ/CHYDI Práce s chybou ve výuce Letní Čeština,Němčina
KNJ/CHYDZ Práce s chybou ve výuce Letní Čeština,Němčina
KNJ/KNLA Kapitoly z německé literatury A Zimní Čeština,Němčina
KNJ/KNLB Kapitoly z německé literatury B Letní Čeština,Němčina
KNJ/KREAP Kreativní psaní Zimní/Letní Čeština,Němčina
KNJ/LINTM Lingvistika textu a mluvené němčiny Letní Čeština,Němčina
KNJ/LIT Německá literatura Letní Čeština,Němčina
KNJ/LITMZ Lingvistika textu a mluvené němčiny Letní Čeština,Němčina
KNJ/LIT1 Německá literatura od počátků po klasiku Zimní Čeština,Němčina
KNJ/LIT2 Německá lit. od romant.po fin de siécle Letní Čeština,Němčina
KNJ/LIT3 Německy psaná literatura z českých zemí Zimní Čeština,Němčina
KNJ/MVED1 Metodika vědecké práce 1 Zimní Čeština,Němčina
KNJ/MVED2 Metodika vědecké práce 2 Letní Čeština,Němčina
KNJ/PJNP Němčina v česko-bavorském příhraničí Letní Čeština
KNJ/SLIT1 Německá literatura v období 1900-1949 Zimní Čeština,Němčina
KNJ/UCDIZ Analýza učebnic NJ na ZŠ Zimní Čeština,Němčina
KNJ/ULI Úvod do studia literatury Letní Čeština,Němčina
KNJ/VAR Varianty německého jazyka Zimní Čeština,Němčina
KPG/CPDI Communication with people with disabilit Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KPG/DIEC Drama in Education Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KPG/KOMP Comparison of the education attitudes Zimní/Letní Čeština,Angličtina,Ruština
KPG/KPRAI Social Work Practice A Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KPG/KPRBI Social Work Practice B Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KPG/LDIS Learning Disabilities Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KPG/SPAAI Social Work Continous Practice A Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KPG/USKPI Introductory Seminar Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KPS/INKPS Interkulturní psychologie Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KPS/PGPSA Pedagogická psychologie A Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KPS/PSPAO Psychopatologie Zimní/Letní Čeština,Ruština
KPS/PSPRO Psychologie práce a organizace Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KPS/ROBON Obecná psychologie a psych. osobnosti Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KPS/SOCPS Sociální psychologie Zimní/Letní Čeština,Angličtina,Ruština
KPS/ZPS Základy psychologie pro právníky Zimní Čeština,Ruština
KTV/A Atletika Letní Čeština,Angličtina
KTV/BSM Sportovní masáž Zimní Čeština,Angličtina
KTV/GSBR Sebeobrana Zimní Čeština,Angličtina
KTV/GYM1 Gymnastika 1 Letní Čeština,Angličtina
KTV/HOR Horolezectví Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KTV/LY1 Kurz lyžování 1 Zimní Čeština,Angličtina
KTV/MPF1 Moderní pohybové formy 1 Zimní Čeština,Angličtina
KTV/MV Metodologie výzkumu Zimní Čeština,Angličtina
KTV/MVMD Metody výzkumu a motodiagnostika Zimní Čeština,Angličtina
KTV/PL1 Plavání 1 Zimní Čeština,Angličtina
KVD/ELVV E-learning ve vzdělávání Letní Čeština,Angličtina
KVD/ITVV Informační technologie ve výuce Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KVD/MMV1 Multimédia pro vzdělávání 1 Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KVD/MMV2 Multimédia pro vzdělávání 2 Letní Čeština,Angličtina
KVD/PGV Počítačová grafika pro vzdělávání Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KVD/POPOV Počítačem podporovaná výuka Zimní Čeština,Angličtina
KVD/UIN Úvod do informatiky pro vzdělávání Letní Čeština,Angličtina
KVD/9SVVT Současné směry vývoje výpočetní techniky Zimní/Letní Čeština
KVK/AA Artefiletika Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KVK/ČPV Časoprostorové vyjádřování (pro MŠ) Zimní/Letní Čeština,Němčina
KVK/FAV Filmová a audiovizuální výchova Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KVK/FOTO Fotografická výchova pro vzdělávání Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KVK/GD1 Grafický design 1 pro vzdělávání Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KVK/KE Keramika Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KVK/MAV Multimediální aplikace ve výuce Letní Čeština,Angličtina
KVK/NEO Nová média ve Vv Zimní Čeština,Angličtina
KVK/PT Prostorová tvorba Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KVK/SKE Specializace v keramice Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KVK/SKR Specializace v kresbě Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KVK/SMA Specializace v malbě Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KVK/VEKT Vektorová grafika pro vzdělávání Letní Čeština,Angličtina
KVK/VTIST Výtvarné techniky na 1. st. ZŠ Zimní/Letní Čeština,Němčina
KVK/VTM Výtvarné techniky pro vzdělávání Zimní Čeština,Angličtina
KVK/VUTP Vizuální tvorba v ploše pro MŠ Zimní/Letní Čeština,Němčina
KVK/VV1 Výtvarné vyjadřování 1 Zimní/Letní Čeština,Němčina
KVK/VV2 Výtvarné vyjadřování 2 Zimní Čeština,Němčina
SPP/PPSNŠ Pedagogická praxe souvislá - NŠ Zimní/Letní Čeština,Angličtina

Patička