Přejít k obsahu

Předměty pro ak. rok 2017/2018

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk
KAZ/ACH Analytická chemie Zimní Čeština
KAZ/AIR1K Angiografie a intervenční radiologie 1 Zimní
KAZ/AIR2K Angiografie a intervenční radiologie 2 Letní
KAZ/ANG1 Angiografie 1 Zimní Čeština
KAZ/ANG2 Angiografie 2 Letní Čeština
KAZ/APE Aplikace v energetice Zimní/Letní Čeština
KAZ/ARIP Anesteziologie, resus. a intenzivní péče Zimní Čeština
KAZ/ARO Anesteziologie Zimní/Letní Čeština
KAZ/BFPAS Biofyzika Zimní Čeština
KAZ/BFY Biofyzika Zimní Čeština
KAZ/BFYF Biofyzika Zimní Čeština
KAZ/BFYFN Biofyzika Zimní Čeština
KAZ/BFYK Biofyzika Zimní Čeština
KAZ/BFYL Fyzika a biofyzika Zimní Čeština
KAZ/BFYR Biofyzika Zimní Čeština
KAZ/BFYRK Biofyzika Zimní Čeština
KAZ/BFYZ Biofyzika Zimní Čeština
KAZ/BFYZK Biofyzika Zimní Čeština
KAZ/BFYZO Biofyzika Zimní Čeština
KAZ/BHPAS Biochemie a hematologie Letní Čeština
KAZ/BCH Biochemie Letní Čeština
KAZ/BIHE Biochemie a hematologie Letní Čeština
KAZ/BIHEK Biochemie a hematologie Letní Čeština
KAZ/BIO Metodika odběru bioptického materiálu Zimní Čeština
KAZ/BLG Biologie a lékařská genetika Zimní Čeština
KAZ/BP Bakalářská práce Letní Čeština
KAZ/BPK Bakalářská práce Letní
KAZ/BPO Bakalářská práce Letní Čeština
KAZ/BPR Bakalářská práce Letní Čeština
KAZ/CNPZ Civilizační nemoci a podpora zdraví Zimní/Letní Čeština
KAZ/CT1 Výpočetní tomografie 1 Zimní Čeština
KAZ/CT1K Výpočetní tomografie 1 Zimní
KAZ/CT2 Výpočetní tomografie 2 Letní Čeština
KAZ/CT2K Výpočetní tomografie 2 Letní
KAZ/DEMOG Demography Zimní/Letní Angličtina
KAZ/EH Epidemiologie a hygiena Letní Čeština
KAZ/EHVDO Epidemiologie,hygiena,ochrana zdraví Zimní/Letní
KAZ/ELA1 Řízení a ekonomika laboratoří I. Zimní Čeština
KAZ/ELA2 Řízení a ekonomika laboratoří II. Letní Čeština
KAZ/EPH Epidemiologie a hygiena Letní Čeština
KAZ/EPI1 Epidemiologie 1 Zimní Čeština
KAZ/EPI2 Epidemiologie 2 Zimní/Letní Čeština
KAZ/FYPR Fyziologie práce Zimní/Letní
KAZ/GPAS Základy genetiky Zimní Čeština
KAZ/HDM Hygiena dětí a mladistvých Zimní/Letní
KAZ/HEM Hematologie Letní Čeština
KAZ/HEV Hygiena a ekologie vody Zimní/Letní Čeština
KAZ/HI Histologie Letní Čeština
KAZ/HIS Histologie Zimní Čeština
KAZ/HIT1 Histologická technika I. Zimní Čeština
KAZ/HIT2 Histologická technika II. Letní Čeština
KAZ/HKPP Hygiena komunálního a pracovního prostře Zimní/Letní
KAZ/HV Hygiena výživy Zimní/Letní
KAZ/HVPBU Hygiena výživy a předmětů běžného užív. Zimní/Letní
KAZ/HYPR Hygiena práce Zimní/Letní
KAZ/CHIR Chirurgie Letní Čeština
KAZ/CHIRK Chirurgie Letní
KAZ/IMU Imunologie Zimní/Letní Čeština
KAZ/IMUL1 Imunologie 1 Zimní Čeština
KAZ/IMUL2 Imunologie 2 Letní Čeština
KAZ/IOP1 Individuální odborná praxe 1 Letní
KAZ/IOP2 Individuální odborná praxe 2 Letní
KAZ/IRA1 Intervenční radiologie 1 Zimní Čeština
KAZ/IRA2 Intervenční radiologie 2 Letní Čeština
KAZ/ITE Instrumentální technika Letní Čeština
KAZ/IZA1 Imunoanalýza I. Zimní Čeština
KAZ/IZA2 Imunoanalýza II. Letní Čeština
KAZ/KBH Klinická biochemie a hematologie Zimní/Letní Čeština
KAZ/KBI1 Klinická biochemie I. Zimní Čeština
KAZ/KBI2 Klinická biochemie II. Letní Čeština
KAZ/KDOK1 Klinická dozimetrie 1 Zimní
KAZ/KDOK2 Klinická dozimetrie Letní
KAZ/KDOZ1 Klinická dozimetrie 1 Zimní Čeština
KAZ/KDOZ2 Klinická dozimetrie 2 Letní Čeština
KAZ/KLR Kontrastní látky a radiofarmaka Zimní Čeština
KAZ/KOMU Komunikace ve zdravotnictví Zimní Čeština
KAZ/KOM1 Komunikace 1 Zimní/Letní Čeština
KAZ/KOM2 Komunikace 2 Zimní/Letní Čeština
KAZ/KOST Kostní metabolismus Zimní Čeština
KAZ/KRZK1 Konvenční radiolog. zobraz. postupy 1 Zimní
KAZ/KRZK2 Konvenční radiolog. zobraz. postupy 2 Zimní/Letní
KAZ/KRZK3 Konvenční radiolog. zobraz. postupy 3 Zimní
KAZ/KRZM1 Konvenční radiologic.zobrazov. metody 1 Zimní/Letní Čeština
KAZ/KRZM2 Konvenční radiologic.zobrazov. metody 2 Zimní/Letní Čeština
KAZ/KRZM3 Konvenční radiologic.zobrazov. metody 3 Zimní/Letní Čeština
KAZ/KRZM4 Konvenční radiologic.zobrazov. metody 4 Zimní/Letní Čeština
KAZ/KRZP1 Konvenční radiolog. zobraz. postupy 1 Zimní
KAZ/KRZP2 Konvenční radiolog. zobraz. postupy 2 Letní Čeština
KAZ/KRZP3 Konvenční radiolog. zobraz. postupy 3 Zimní Čeština
KAZ/KSZ1 Krizové situace záchranáře 1 Letní Čeština
KAZ/KSZ2 Krizové situace záchranáře 2 Letní Čeština
KAZ/KVZ1 Komunikace ve zdravotnictví 1 Zimní Čeština
KAZ/KVZ1K Komunikace ve zdravotnictví Zimní
KAZ/KVZ2 Komunikace ve zdravotnictví 2 Letní Čeština
KAZ/LGENR Lékařská genetika Zimní/Letní Čeština
KAZ/LGENZ Lékařská genetika Letní Čeština
KAZ/LO Laboratorní obory Zimní/Letní Čeština
KAZ/LSL Lékař. statistika a metod. lab. výzkumu Letní Čeština
KAZ/MEDO Metody dozoru Zimní/Letní
KAZ/MEH Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Letní Čeština
KAZ/MEHK Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Letní
KAZ/MEI Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní Čeština
KAZ/MEIK Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní Čeština
KAZ/MEIO Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní/Letní Čeština
KAZ/MEIOK Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní/Letní Čeština
KAZ/MEIP Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní/Letní Čeština
KAZ/MEI1 Mikrobiologie 1 Zimní/Letní Čeština
KAZ/MEI2 Mikrobiologie 2 Zimní/Letní Čeština
KAZ/MEOD Metody odhadu a hodnocení rizika Letní Čeština
KAZ/MEPAS Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní Čeština
KAZ/MEVS Metody výzkumu a statistika Zimní Čeština
KAZ/MIEHF Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Zimní Čeština
KAZ/MIEHG Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Zimní Čeština
KAZ/MIEHZ Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Letní Čeština
KAZ/MIL1 Mikrobiologie 1 Letní Čeština
KAZ/MIL2 Mikrobiologie 2 Zimní Čeština
KAZ/MKHN1 Medicína katastrof a hromad. neštěstí 1 Zimní/Letní Čeština
KAZ/MKHN2 Medicína katastrof a hromad. neštěstí 2 Letní Čeština
KAZ/MKHN3 Medicína katastrof a hromad. neštěstí 3 Zimní Čeština
KAZ/MKHN4 Medicína katastrof a hromad. neštěstí 4 Zimní/Letní Čeština
KAZ/MKHN5 Medicína katastrof a hromadných neštěstí Zimní/Letní
KAZ/MR1 Magnetická rezonance 1 Zimní Čeština
KAZ/MR1K Magnetická rezonance 1 Zimní
KAZ/MR2 Magnetická rezonance 2 Letní Čeština
KAZ/MR2K Magnetická rezonance 2 Letní
KAZ/MVSK Metody výzkumu, statistika Zimní
KAZ/MVSZ Metody výzkumu, statistika Zimní Čeština
KAZ/NAGE Nádorová genetika a genetic. poradenství Zimní Čeština
KAZ/NEPOV Nemoci z povolání a jiná on.souv. s prac Zimní/Letní
KAZ/NKPD Neodkladná péče o kriticky nemocné dítě Zimní Čeština
KAZ/NME1 Nukleární medicína-klinická praxe 1 Zimní/Letní Čeština
KAZ/NME1K Nukleární medicína - klinická praxe 1 Zimní
KAZ/NME2 Nukleární medicína-klinická praxe 2 Zimní/Letní Čeština
KAZ/NME2K Nukleární medicína-klinická praxe 2 Letní
KAZ/NME3 Nukleární medicína-klinická praxe 3 Zimní/Letní Čeština
KAZ/NME3K Nukleární medicína-klinická praxe 3 Zimní
KAZ/NME4 Nukleární medicína-klinická praxe 4 Zimní/Letní Čeština
KAZ/NME4K Nukleární medicína-klinická praxe 4 Letní
KAZ/NMSZK Nukleární medicína Letní Čeština
KAZ/NUME1 Nukleární medicína 1 Zimní/Letní Čeština
KAZ/NUME2 Nukleární medicína 2 Zimní/Letní Čeština
KAZ/NUME3 Nukleární medicína 3 Zimní/Letní Čeština
KAZ/NUME4 Nukleární medicína 4 Zimní/Letní Čeština
KAZ/NUMK1 Nukleární medicína 1 Zimní
KAZ/NUMK2 Nukleární medicína 2 Letní
KAZ/NUMK3 Nukleární medicína 3 Zimní
KAZ/NUMK4 Nukleární medicína 4 Letní
KAZ/NUM4S Nukleární medicína 4 Zimní/Letní Čeština
KAZ/OBP Obhajoba bakalářské práce Zimní/Letní Čeština
KAZ/OBPK Obhajoba bakalářské práce Zimní/Letní Čeština
KAZ/ODER Ošetř. v dermatovenerologii Zimní/Letní
KAZ/ODPO1 Odborná praxe 1 Zimní/Letní
KAZ/ODPO2 Odborná praxe 2 Zimní/Letní
KAZ/ODPO3 Odborná praxe 3 Letní Čeština
KAZ/ODPZ1 Odborná praxe 1 Zimní/Letní Čeština
KAZ/ODPZ2 Odborná praxe 2 Zimní/Letní Čeština
KAZ/ODPZ3 Odborná praxe 3 Zimní/Letní Čeština
KAZ/ODPZ4 Odborná praxe 4 Zimní/Letní Čeština
KAZ/ODPZ5 Odborná praxe 5 Zimní/Letní Čeština
KAZ/OINT1 Ošetřovatelství v interních oborech 1 Zimní Čeština
KAZ/OINT2 Ošetřovatelství v interních oborech 2 Letní Čeština
KAZ/OME1 Ochrana veř. zdraví a vyš. metody 1 Zimní Čeština
KAZ/OME2 Ochrana veř. zdraví a vyš. metody 2 Letní Čeština
KAZ/ONEU Ošetř. v neurologii Zimní
KAZ/ONP Ošetřovatelství v neodkladné péči Letní Čeština
KAZ/ONP1 Ošetřovatelství v neodkladné péči Letní Čeština
KAZ/OOP Odborná ošetřov. praxe Letní Čeština
KAZ/OOPK Odborná ošetřovatelská praxe Letní
KAZ/OPED Ošetřovatelství v pediatrii Letní Čeština
KAZ/OPSY Ošetř. v psychiatrii Zimní Čeština
KAZ/OP1 Odborná praxe v klinické laboratoři 1 Zimní Čeština
KAZ/OP2 Odborná praxe v klinické laboratoři 2 Letní Čeština
KAZ/OP3 Odborná praxe v klinické laboratoři 3 Zimní Čeština
KAZ/OP4 Odborná praxe v klinické laboratoři 4 Letní Čeština
KAZ/ORLO Ošetř. v ORL Letní Čeština
KAZ/OSE1K Ošetřovatelství 1 Zimní Čeština
KAZ/OSE2K Ošetřovatelství 2 Letní
KAZ/OSCH1 Ošetřovatelství v chirurgic. oborech 1 Zimní Čeština
KAZ/OSCH2 Ošetřovatelství v chirurgic. oborech 2 Letní Čeština
KAZ/OSPNP Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči Letní Čeština
KAZ/OSPZ Ošetřovatelské postupy Zimní Čeština
KAZ/OSTO Ošetřovatelství ve stomatologii Zimní/Letní
KAZ/OVZD Ochrana veřejného zdraví Zimní Čeština
KAZ/OVZDK Ochrana veřejného zdraví Zimní Čeština
KAZ/OVZPA Ochrana veřejného zdraví Zimní Čeština
KAZ/PARAZ Parazitologie Zimní/Letní Čeština
KAZ/PARL Parazitologie Zimní Čeština
KAZ/PBU Předměty běžného užívání Letní Čeština
KAZ/PDZ1 Praxe v diagnostickém zobrazování 1 Letní Čeština
KAZ/PDZ1K Praxe v diagnostickém zobrazování Letní
KAZ/PDZ2 Praxe v diagnostickém zobrazování 2 Zimní Čeština
KAZ/PDZ2K Praxe v diagnostickém zobrazování 2 Zimní
KAZ/PDZ3 Praxe v diagnostickém zobrazování 3 Zimní/Letní Čeština
KAZ/PDZ3K Praxe v diagnostickém zobrazování 3 Letní
KAZ/PDZ4K Praxe v diagnostickém zobrazování 4 Zimní
KAZ/PDZ5 Praxe v diagnostickém zobrazování 5 Zimní/Letní Čeština
KAZ/PDZ5K Praxe v diagnostickém zobrazování 5 Letní
KAZ/PHHSP Public Health, Health and Social Polic Zimní/Letní Angličtina
KAZ/PCHT Psychiatrie Zimní Čeština
KAZ/PLZK1 Plánování léčby zářením 1 Zimní
KAZ/PLZK2 Plánování léčby zářením 2 Letní
KAZ/PNN Prevence nozokomiálních nákaz Zimní Čeština
KAZ/POME Popáleninová medicína Letní Čeština
KAZ/PPD Právní problematika dozoru Zimní/Letní
KAZ/PPFE První pomoc Zimní Čeština
KAZ/PPMD1 Právní problematika a metody dozoru 1 Letní Čeština
KAZ/PPMD2 Právní problematika a metody dozoru 2 Zimní Čeština
KAZ/PPME První pomoc a metodologie první pomoci Zimní Čeština
KAZ/PPZ Péče o pracovníky v zahraničí Zimní/Letní
KAZ/PRL Pracovní lékařství Zimní/Letní Čeština
KAZ/PSP Problematika sociální práce Zimní Čeština
KAZ/RAB1 Radiobiologie 1 Zimní Čeština
KAZ/RAB1K Radiobiologie Zimní
KAZ/RAB2 Radiobiologie 2 Letní Čeština
KAZ/RAB2K Radiobiologie 2 Letní
KAZ/RAD Radiologie Zimní Čeština
KAZ/RADK Radiologie Zimní Čeština
KAZ/RAEQ1 Radiological Equipment 1 Zimní/Letní Angličtina
KAZ/RAEQ2 Radiological Equipment 2 Zimní/Letní Angličtina
KAZ/RAF1 Radiologická fyzika 1 Zimní Čeština
KAZ/RAF1K Radiologická fyzika Zimní
KAZ/RAF2 Radiologická fyzika 2 Letní Čeština
KAZ/RAN1 Rentgenová anatomie 1 Zimní/Letní Čeština
KAZ/RAN1K Rentgenová anatomie 1 Zimní
KAZ/RAN2 Rentgenová anatomie 2 Zimní/Letní Čeština
KAZ/RAN2K Rentgenová anatomie 2 Letní
KAZ/RAN3 Rentgenová anatomie 3 Zimní/Letní Čeština
KAZ/RAO Radiační ochrana Zimní Čeština
KAZ/RAOCH Radiační ochrana Letní Čeština
KAZ/RAOK Radiační ochrana Zimní
KAZ/RAOZ Radiační ochrana Letní Čeština
KAZ/RAPK1 Radiologické přístroje Letní
KAZ/RAPR1 Radiologické přístroje 1 Zimní Čeština
KAZ/RAPR2 Radiologické přístroje 2 Letní Čeština
KAZ/RDSZK Radiodiagnostika Letní Čeština
KAZ/REQK1 Radiological Equipment 1 Zimní/Letní Angličtina
KAZ/REQK2 Radiological Equipment 2 Zimní/Letní Angličtina
KAZ/RNM Radiologie a nukleární medicína Zimní
KAZ/RNMK Radiologie a nukleární medicína Zimní
KAZ/ROKK1 Radiační onkologie-klinická praxe 1 Zimní
KAZ/ROKK2 Radiační onkologie-klinická praxe 2 Letní
KAZ/ROKK3 Radiační onkologie-klinická praxe 3 Zimní
KAZ/ROKK4 Radiační onkologie-klinická praxe 4 Letní
KAZ/ROKL1 Radiační onkologie-klinická praxe 1 Zimní/Letní Čeština
KAZ/ROKL2 Radiační onkologie-klinická praxe 2 Zimní/Letní Čeština
KAZ/ROKL3 Radiační onkologie-klinická praxe 3 Zimní/Letní Čeština
KAZ/ROKL4 Radiační onkologie-klinická praxe 4 Zimní/Letní Čeština
KAZ/RON1K Radiační onkologie Zimní
KAZ/RON2K Radiační onkologie 2 Letní
KAZ/RON3K Radiační onkologie 3 Zimní
KAZ/RON4K Radiační onkologie 4 Letní
KAZ/ROSZK Radiační onkologie Letní Čeština
KAZ/RO1 Radiační ochrana 1 Zimní Čeština
KAZ/RO2 Radiační ochrana 2 Letní Čeština
KAZ/RZOK1 Radiodiagnost. zobraz. postupy-cvičení 1 Zimní
KAZ/RZOK2 Radiodiagnost. zobraz. postupy-cvičení 2 Letní
KAZ/RZOK3 Radiodiagnost. zobraz. postupy-cvičení 3 Zimní
KAZ/RZOK4 Radiodiagnost. zobraz. postupy-cvičení 4 Letní
KAZ/RZOK5 Radiodiagnost. zobraz. postupy-cvičení 5 Zimní
KAZ/RZOK6 Radiodiagnost. zobraz. postupy-cvičení 6 Letní
KAZ/RZOP5 Radiologické zobraz. postupy-cvičení 5 Zimní/Letní Čeština
KAZ/RZOP6 Radiologické zobraz. postupy-cvičení 6 Zimní/Letní Čeština
KAZ/SBPK1 Seminář k bakalářské práci Letní
KAZ/SBPL Seminář k bakalářské práci Letní Čeština
KAZ/SBPO1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní/Letní Čeština
KAZ/SBPO2 seminář k bakalářské práci 2 Zimní Čeština
KAZ/SBPR1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní/Letní Čeština
KAZ/SBPR2 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní Čeština
KAZ/SBPZ1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní/Letní Čeština
KAZ/SBPZ2 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní Čeština
KAZ/SITNP Spojová a informační technika v NP Zimní Čeština
KAZ/SLEK Soudní lékařství pro zdravotníky Zimní Čeština
KAZ/STAPL Statistika a pracovní lékařství Zimní/Letní
KAZ/SZZP Praktická státní závěrečná zkouška Letní Čeština
KAZ/SZZPK Praktická státní závěrečná zkouška Letní Čeština
KAZ/TOSE Teorie ošetřovatelství Zimní Čeština
KAZ/TOXŽP Toxikologie život. a pracov. prostředí Zimní/Letní Čeština
KAZ/TOX1 Toxikologie I. Zimní Čeština
KAZ/TOX2 Toxikologie II. Letní Čeština
KAZ/TRA Imunohematologie a transfuzní služba Zimní Čeština
KAZ/TRAU Traumatologie Zimní Čeština
KAZ/TRAUK Ortopedie a traumatologie pohyb. aparátu Zimní
KAZ/TRME Transplantační medicína Letní Čeština
KAZ/TRZP Tvorba a řízení zdravotnických programů Zimní/Letní
KAZ/TZPP Toxikologie životního a pracovního prost Letní Čeština
KAZ/UDPP Ultrazvuk. diagnostika v prenatální péči Letní Čeština
KAZ/ULT Ultrazvuk Zimní/Letní Čeština
KAZ/ULTK Ultrazvuk Letní
KAZ/URM1 Urgentní medicína 1 Zimní/Letní Čeština
KAZ/URM2 Urgentní medicína 2 Letní Čeština
KAZ/URM3 Urgentní medicína 3 Zimní Čeština
KAZ/URM4 Urgentní medicína 4 Letní Čeština
KAZ/URM5 Urgentní medicína 5 Zimní/Letní Čeština
KAZ/URM6 Urgentní medicína 6 Zimní/Letní Čeština
KAZ/URM7 Urgentní medicína Zimní/Letní
KAZ/VEZK Veřejné zdravotnictví Zimní/Letní Čeština
KAZ/VKAMK Vybrané kapitoly z aplikované matematiky Zimní
KAZ/VKFK1 Vybrané kapitoly aplikované fyziky 1 Zimní Čeština
KAZ/VKFK2 Vybrané kapitoly aplikované fyziky 2 Letní Čeština
KAZ/VKFY1 Vybrané kapitoly aplikované fyziky 1 Zimní Čeština
KAZ/VKFY2 Vybrané kapitoly aplikované fyziky 2 Letní Čeština
KAZ/VKZO Výchova ke zdraví Zimní Čeština
KAZ/VKZZR Podpora zdraví Zimní/Letní Čeština
KAZ/VLG Vyšetřovací metody v lékařské genetice Zimní Čeština
KAZ/VLO Vnitřní lékařství Zimní/Letní Čeština
KAZ/VLOB Vybrané lékařské obory Zimní/Letní
KAZ/VLR Vnitřní lékařství Zimní/Letní Čeština
KAZ/VLRK Vnitřní lékařství Letní
KAZ/VMPLP Vyšetřovací metody v prac. lékařské péči Zimní/Letní
KAZ/VSOCK Vysokoškolská odb. činnost - akt. účast Zimní
KAZ/VZDK Veřejné zdravotnictví Zimní
KAZ/VZDR Veřejné zdravotnictví Zimní
KAZ/VZL Veř. zdravotnictví a zdr. soc. politika Zimní Čeština
KAZ/VZO Veřejné zdravotnictví Zimní/Letní
KAZ/WSUR War surgery Zimní/Letní Angličtina
KAZ/ZAG Základy genetiky Zimní/Letní Čeština
KAZ/ZAGK Základy genetiky Zimní/Letní Čeština
KAZ/ZAJK Zabezpečování jakosti Zimní
KAZ/ZBMB Základy buněčné a molekulární biologie Zimní Čeština
KAZ/ZDE Základy demografie Zimní Čeština
KAZ/ZEKG Základy EKG Zimní Čeština
KAZ/ZGE Základy genetiky Zimní Čeština
KAZ/ZGEK Základy genetiky Zimní Čeština
KAZ/ZGL Základy genetiky Letní Čeština
KAZ/ZPP Základy první pomoci Zimní/Letní Čeština
KAZ/ZPPK Základy první pomoci Zimní
KAZ/ZPPO Základy první pomoci Letní Čeština
KAZ/ZPPP Základy první pomoci Zimní/Letní
KAZ/ZRAO Zajištění radiační ochrany Letní Čeština
KAZ/ZVZFE Základy veřejného zdravotnictví Zimní Čeština
KFE/AKP Adjuvatika Letní
KFE/ARTE Arteterapie Zimní Čeština
KFE/AT Alternativní techniky Letní
KFE/BAL Balneologie Zimní/Letní Čeština
KFE/BALP Balneoprovozy Letní
KFE/BKP Bezbariérové přístupy a kompenz. pomůcky Letní Čeština
KFE/BP Bakalářská práce Letní Čeština
KFE/BS Bazální stimulace Letní Čeština
KFE/BZP Bezbariérové životní prostředí Zimní Čeština,Němčina
KFE/CF Cvičení z fyzioterapie Letní Čeština
KFE/CFS Cvičení z fyzioterapie Letní Čeština
KFE/CF1 Cvičení z fyzioterapie 1 Letní Čeština
KFE/CF2 Cvičení z fyzioterapie 2 Zimní Čeština
KFE/CF3 Cvičení z fyzioterapie 3 Letní Čeština
KFE/CF4 Cvičení z fyzioterapie 4 Zimní Čeština
KFE/CF5 Cvičení z fyzioterapie 5 Letní Čeština
KFE/CLE1 Cvičení z léčebné ergoterapie 1 Letní
KFE/CLE2 Cvičení z léčebné ergoterapie 2 Zimní
KFE/CLE3 Cvičení z léčebné ergoterapie 3 Letní
KFE/CLE4 Cvičení z léčebné ergoterapie 4 Zimní
KFE/CLE5 Cvičení z léčebné ergoterapie 5 Letní Čeština
KFE/COP1 Cvičení z ortotiky a protetiky 1 Letní
KFE/COP2 Cvičení z ortotiky a protetiky 2 Zimní
KFE/COP3 Cvičení z ortotiky a protetiky 3 Letní
KFE/COP4 Cvičení z ortotiky a protetiky 4 Zimní
KFE/COP5 Cvičení z ortotiky a protetiky 5 Letní
KFE/EBP Ergoterapie - biomechanické přístupy Zimní Čeština
KFE/EG1 Ergoterapie v geriatrii 1 Zimní Čeština
KFE/EG2 Ergoterapie v geriatrii 2 Letní Čeština
KFE/EKO Ergoterapie v klinických oborech Zimní Čeština
KFE/EKOS Ergoterapie v klinických oborech Letní Čeština
KFE/EKP Ergoterapie u kognitivních poruch Letní Čeština
KFE/EMP Ergoterapie u mentálního postižení Zimní Čeština
KFE/EN Ergoterapie v neurorehabilitaci Letní Čeština
KFE/ENP Ergoterapie - neurovývojové přístupy Letní Čeština
KFE/EPI Epitetika Letní
KFE/EPP Ergoterapie - psychosociální přístupy Letní
KFE/EPRE Ergodiagnostika a pracovní rehabilitace Letní Čeština
KFE/EPRF Ergodiagnostika a pracovní rehabilitace Letní
KFE/EP1 Ergoterapie v pediatrii 1 Zimní Čeština
KFE/EP2 Ergoterapie v pediatrii 2 Letní
KFE/ER Ergoterapie v revmatologii Zimní Čeština
KFE/ERG Ergoterapie Zimní/Letní Čeština
KFE/ERGK Ergoterapie Zimní/Letní Čeština
KFE/ERGO Ergonomie pro ergoterapeuty Letní Čeština
KFE/ERGP Ergoterapie Letní
KFE/ERGS Ergoterapie pro sestry Letní
KFE/ERGT Ergoterapie pro techniky Letní Čeština
KFE/EVK Ergoterapie a využití komun. technologie Letní Čeština
KFE/EZK Ergoterapie - zásady práce s klientem Letní Čeština
KFE/FIT Chybné pohybové stereotypy při posilován Zimní/Letní Čeština
KFE/FP Fitness a posilování Zimní
KFE/FSP Fyzioterapie ve sportovní přípravě Zimní Čeština
KFE/FTF1 Fyzikální terapie 1 Zimní
KFE/FTF2 Fyzikální terapie 2 Letní
KFE/FTF3 Fyzikální terapie 3 Zimní Čeština
KFE/FTF4 Fyzikální terapie 4 Letní Čeština
KFE/FTF5 Fyzikální terapie 5 Zimní Čeština
KFE/FTF6 Fyzikální terapie 6 Letní Čeština
KFE/FTS Fyzikální terapie Letní Čeština
KFE/FT1 Fyzikální terapie 1 Zimní Čeština
KFE/FT2 Fyzikální terapie 2 Letní Čeština
KFE/FT3 Fyzikální terapie 3 Zimní Čeština
KFE/FT4 Fyzikální terapie 4 Letní Čeština
KFE/FT5 Fyzikální terapie 5 Zimní Čeština
KFE/GER Geriatrie Letní Čeština
KFE/GYP Gynekologie a porodnictví Zimní/Letní Čeština
KFE/HRY Hry v ergoterapii Zimní Čeština
KFE/HYDRO Hydrokinesioterapie Zimní/Letní Čeština
KFE/HYDRP Hydrokinesioterapie Zimní/Letní Čeština
KFE/CHTOS Chirurgie, traumat., ortopedie a ortoped Letní Čeština
KFE/CHTO1 Chir., ort., traum. a ort. protetika 1 Letní Čeština
KFE/CHTO2 Chir., ort., traum. a ort. protetika 2 Zimní Čeština
KFE/CHTO3 Chir., ort., traum. a ort. protetika 3 Letní Čeština
KFE/CHTO4 Chir., ort., traum. a ort. protetika 4 Zimní Čeština
KFE/CHTO5 Chir., ort., traum. a ort. protetika 5 Letní Čeština
KFE/CHT1 Chirurgie, traumatologie, ortopedie 1 Letní
KFE/CHT2 Chirurgie, traumatologie, ortopedie 2 Zimní
KFE/CHT3 Chirurgie, traumatologie, ortopedie 3 Letní
KFE/JOG Jóga Zimní Čeština
KFE/KIP1 Kineziologie a patokineziologie 1 Zimní/Letní Čeština
KFE/KIP1E Kineziologie a patokineziologie 1 Zimní/Letní Čeština
KFE/KIP2 Kineziologie a patokineziologie 2 Zimní Čeština
KFE/KIP2E Kineziologie a patokineziologie 2 Zimní Čeština
KFE/KIZT Kineziologie Letní Čeština
KFE/KOF1 Korekce funkčních systémů 1 Zimní/Letní Čeština
KFE/KOF2 Korekce funkčních systémů 2 Zimní/Letní Čeština
KFE/KOS Klinické obory Letní Čeština
KFE/KRHCS Komprehenzivní rehabilitace Letní Čeština
KFE/KS Komunikace se seniory Zimní/Letní Čeština
KFE/KT Kreativní techniky Zimní/Letní Čeština
KFE/LE1 Cvičení z léčebné ergoterapie 1 Zimní/Letní Čeština
KFE/LE2 Cvičení z léčebné ergoterapie 2 Zimní/Letní Čeština
KFE/LE3 Cvičení z léčebné ergoterapie 3 Zimní/Letní Čeština
KFE/LE4 Cvičení z léčebné ergoterapie 4 Zimní/Letní Čeština
KFE/LOG Logopedie Letní Čeština
KFE/LTVF1 Léčebná tělesná výchova 1 Letní
KFE/LTVF2 Léčebná tělesná výchova 2 Zimní Čeština
KFE/LTVF3 Léčebná tělesná výchova 3 Letní Čeština
KFE/LTVF4 Léčebná tělesná výchova 4 Zimní Čeština
KFE/LTV1 Léčebná tělesná výchova 1 Zimní Čeština
KFE/LTV2 Léčebná tělesná výchova 2 Letní Čeština
KFE/LTV3 Léčebná tělesná výchova 3 Zimní Čeština
KFE/LTV4 Léčebná tělesná výchova 4 Letní Čeština
KFE/LTV5 Léčebná tělesná výchova 5 Zimní Čeština
KFE/LTV6 Léčebná tělesná výchova 6 Letní Čeština
KFE/LVS1 Léčebná výchova k soběstačnosti 1 Zimní Čeština
KFE/LVS2 Léčebná výchova k soběstačnosti 2 Zimní/Letní Čeština
KFE/MATER Materiály pro výrobu ortotických pomůcek Zimní
KFE/MMTB Měkké a mobilizační techniky Zimní/Letní Čeština
KFE/MMT1 Měkké a mobilizační techniky 1 Zimní Čeština
KFE/MMT2 Měkké a mobilizační techniky 2 Letní Čeština
KFE/MOP Masáže v ošetřovatelské praxi Zimní Čeština
KFE/MT1 Měkké a mobilizační techniky 1 Letní Čeština
KFE/MT2 Měkké a mobilizační techniky 2 Zimní Čeština
KFE/MT3 Měkké a mobilizační techniky 3 Letní Čeština
KFE/MUZ Muzikoterapie Zimní Čeština
KFE/NEUR1 Neurologie 1 Zimní
KFE/NEUR2 Neurologie 2 Letní Čeština
KFE/NEUR3 Neurologie 3 Zimní Čeština
KFE/NEUSZ Neurologie Zimní/Letní Čeština
KFE/NEU1 Neurologie 1 Zimní/Letní Čeština
KFE/NEU2 Neurologie 2 Zimní/Letní Čeština
KFE/NEU3 Neurologie 3 Zimní/Letní Čeština
KFE/NEU4 Neurologie 4 Zimní/Letní Čeština
KFE/NW Nordic Walking Letní Čeština,Angličtina
KFE/OBP Obhajoba bakalářské práce Zimní/Letní Čeština
KFE/ORT Ortotika Zimní/Letní
KFE/ORTP Ortopedická protetika Letní Čeština
KFE/ORTS Ortotika Letní Čeština
KFE/ORT1 Ortotika 1 Letní
KFE/ORT2 Ortotika 2 Zimní
KFE/ORT3 Ortotika 3 Letní
KFE/ORT4 Ortotika 4 Zimní
KFE/ORT5 Ortotika 5 Letní
KFE/PAR Pohybové aktivity v rehabilitaci Zimní Čeština
KFE/PAS1 Pohybové aktivity seniorů 1 Zimní Čeština
KFE/PAS2 Pohybové aktivity seniorů 2 Letní Čeština
KFE/PAZP Pohybové aktivity zdravotně postižených Zimní/Letní
KFE/PA1 Pohybové aktivity 1 Zimní Čeština
KFE/PA2 Pohybové aktivity 2 Letní Čeština
KFE/PDF Palpační dovednosti pro fyzioterapeutick Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KFE/PDT Využití přístrojů v diagnostice a terapi Zimní/Letní
KFE/PED Pediatrie Zimní/Letní Čeština
KFE/PED1 Pediatrie 1 Zimní
KFE/PED2 Pediatrie 2 Letní
KFE/PO Protetika, ortotika Zimní
KFE/PROTS Protetika Letní Čeština
KFE/PROT1 Protetika 1 Letní
KFE/PROT2 Protetika 2 Zimní
KFE/PROT3 Protetika 3 Letní
KFE/PROT4 Protetika 4 Zimní
KFE/PROT5 Protetika 5 Letní
KFE/PS Projektový seminář Zimní Čeština
KFE/REG Regenerační procedury sportovní medicíny Letní Čeština
KFE/REHK Rehabilitační ošetřovatelství Letní Čeština
KFE/REHO Rehabilitační ošetřovatelství Zimní/Letní Čeština
KFE/REHOK Rehabilitační ošetřovatelství Zimní/Letní Čeština
KFE/REHP Rehabilitační ošetřovatelství Zimní/Letní Čeština
KFE/REHPF Rehabilitační propedeutika Zimní Čeština
KFE/REO Rehabilitační ošetřovatelství Letní Čeština
KFE/RP Rehabilitační propedeutika Zimní Čeština
KFE/RTP Relaxační techniky a psychohygiena Zimní/Letní
KFE/SBP Seminář k bakalářské práci Letní Čeština
KFE/SBPE Seminář k bakalářské práci Zimní/Letní
KFE/SBPF Seminář k bakalářské práci Zimní/Letní
KFE/SCH Škola chůze Letní
KFE/SCHP Škola chůze Letní
KFE/SMT Speciální mobilizační techniky Letní Čeština
KFE/SOPE1 Souvislá odborná praxe 1 Zimní/Letní
KFE/SOPE2 Souvislá odborná praxe 2 Zimní/Letní
KFE/SOPE3 Souvislá odborná praxe 3 Zimní/Letní
KFE/SOPE4 Souvislá odborná praxe 4 Zimní/Letní
KFE/SOPF1 Souvislá odborná praxe 1 Zimní/Letní
KFE/SOPF2 Souvislá odborná praxe 2 Zimní/Letní
KFE/SOPF3 Souvislá odborná praxe 3 Zimní/Letní
KFE/SOPF4 Souvislá odborná praxe 4 Zimní/Letní
KFE/SOPP1 Souvislá odborná praxe 1 Letní
KFE/SOPP2 Souvislá odborná praxe 2 Zimní
KFE/SOPP3 Souvislá odborná praxe 3 Letní
KFE/SOPP4 Souvislá odborná praxe 4 Zimní
KFE/SPOM Sportovní masáž Zimní/Letní Čeština
KFE/SRE Sociální rehabilitace Letní Čeština
KFE/SRF Sociální rehabilitace Letní Čeština
KFE/SZ Škola zad Zimní/Letní
KFE/SZLTV Léčebná tělesná výchova Letní Čeština
KFE/SZZLE Cvičení z léčebné ergoterapie Letní Čeština
KFE/TCT1 Terapeutické činnosti a techniky 1 Zimní Čeština
KFE/TCT2 Terapeutické činnosti a techniky 2 Letní Čeština
KFE/TCT3 Terapeutické činnosti a techniky 3 Zimní Čeština
KFE/TCT4 Terapeutické činnosti a techniky 4 Letní Čeština
KFE/TCT5 Terapeutické činnosti a techniky 5 Zimní Čeština
KFE/TCT6 Terapeutické činnosti a techniky 6 Letní Čeština
KFE/TE Teorie ergoterapie Letní Čeština
KFE/TECT1 Terapeutické činnosti a techniky 1 Zimní Čeština
KFE/TECT2 Terapeutické činnosti a techniky 2 Letní Čeština
KFE/TEPR Teorie ergoter. a pracovní rehab. Letní Čeština
KFE/TEPRT Teorie ergoterapie a pracovní rehab. Letní Čeština
KFE/TEPR1 Teorie ergoter. a pracovní rehab. 1 Zimní Čeština
KFE/TEPR2 Teorie ergoter. a pracovní rehab. 2 Letní Čeština
KFE/TEPR3 Teorie ergoter. a pracovní rehab. 3 Zimní Čeština
KFE/TEPR4 Teorie ergoter. a pracovní rehab. 4 Letní Čeština
KFE/TEPR5 Teorie ergoter. a pracovní rehab. 5 Zimní Čeština
KFE/TEPR6 Teorie ergoter. a pracovní rehab. 6 Letní Čeština
KFE/TPF Teorie a principy fyzioterapeutických me Zimní/Letní
KFE/TRE Trénink paměti v ergoterapii Letní Čeština
KFE/TVZP Tělesná výchova zdravotně postižených Zimní/Letní Čeština
KFE/UE Úvod do ergoterapie Zimní Čeština
KFE/UMN Úvod do metodik na neurofyz. podkladě Letní Čeština
KFE/VKE Využití komunikace v ergoterapii Letní
KFE/VLFE Vnitřní lékařství Zimní/Letní Čeština
KFE/VLFE1 Vnitřní lékařství 1 Zimní Čeština
KFE/VLFE2 Vnitřní lékařství 2 Zimní/Letní Čeština
KFE/VLFE3 Vnitřní lékařství 3 Zimní Čeština
KFE/VLFE4 Vnitřní lékařství 4 Zimní/Letní Čeština
KFE/VL1 Vnitřní lékařství 1 Zimní
KFE/VL2 Vnitřní lékařství 2 Letní Čeština
KFE/VME1 Vyšetřovací metody hybného systému 1 Zimní
KFE/VME2 Vyšetřovací metody hybného systému 2 Letní Čeština
KFE/VME3 Vyšetřovací metody hybného systému 3 Zimní Čeština
KFE/VME4 Vyšetřovací metody hybného systému 4 Letní Čeština
KFE/VMF1 Vyšetřovací metody hybného systému 1 Zimní
KFE/VMF2 Vyšetřovací metody hybného systému 2 Letní Čeština
KFE/VMF3 Vyšetřovací metody hybného systému 3 Zimní
KFE/VMF4 Vyšetřovací metody hybného systému 4 Letní Čeština
KFE/VM1E Vyšetřovací metody 1 Zimní Čeština
KFE/VM1F Vyšetřovací metody 1 Zimní Čeština
KFE/VM1P Vyšetřovací met.h.s. a protetometrie 1 Zimní
KFE/VM2E Vyšetřovací metody 2 Letní Čeština
KFE/VM2F Vyšetřovací metody 2 Letní Čeština
KFE/VM2P Vyšetřovací met.h.s. a protetometrie 2 Letní
KFE/VM3E Vyšetřovací metody 3 Zimní Čeština
KFE/VM3F Vyšetřovací metody 3 Zimní Čeština
KFE/VM3P Vyšetřovací met.h.s. a protetometrie 3 Zimní
KFE/VM4E Vyšetřovací metody 4 Letní Čeština
KFE/VM4F Vyšetřovací metody 4 Letní Čeština
KFE/VS Výcvik soběstačnosti Zimní Čeština
KFE/ZFTT Základy fyzikální terapie pro techniky Zimní
KFE/ZFY Základy fyzioterapie Zimní Čeština
KFE/ZFYP1 Základy fyzioter. a kompreh. rehab. 1 Zimní
KFE/ZFYP2 Základy fyzioter. a kompreh. rehab. 2 Letní
KFE/ZFYP3 Základy fyzioter. a kompreh. rehab. 3 Zimní
KFE/ZFYP4 Základy fyzioter. a kompreh. rehab. 4 Letní
KFE/ZFYZ1 Základy z fyzioterapie 1 Zimní/Letní Čeština
KFE/ZFYZ2 Základy z fyzioterapie 2 Zimní/Letní Čeština
KFE/ZFYZ3 Základy z fyzioterapie 3 Zimní/Letní Čeština
KFE/ZFYZ4 Základy z fyzioterapie 4 Zimní/Letní Čeština
KFE/ZF1 Základy fyzioterapie 1 Zimní
KFE/ZF2 Základy fyzioterapie 2 Letní Čeština,Angličtina
KFE/ZME Základy masáže Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KFE/ZOP Základy ortotiky a protetiky Zimní
KFE/ZV Život na vozíku Zimní Čeština
KOS/AKPP Akutní stavy a první pomoc v porodnictví Zimní Čeština
KOS/AKSK Akutní a kritické stavy v oše.péči Zimní Čeština
KOS/AKSP Ak. a krit. stavy v oš. péči a por. as. Zimní/Letní Čeština
KOS/AKSS Akutní a kritické stavy v oše.péči Zimní Čeština
KOS/AKSSK Akutní a kritické stavy v oš. péči Zimní Čeština
KOS/AKUS Akutní a kritické stavy v oše. péči Zimní Čeština
KOS/ALIM Oš. péče u alergických a imunolog. onem. Zimní Čeština
KOS/AMP Alternativní metody v porodnictví Zimní/Letní Čeština
KOS/BP Bakalářská práce Letní Čeština
KOS/CYKL Oš. péče u žen s poruchou cyklu Zimní/Letní Čeština
KOS/DEJ Dějiny porodní asistence Zimní Čeština
KOS/DLZK Specifika oš. péče o dial. pacienta Letní Čeština
KOS/DOK Oš. péče o nem. v STO, OFT, DER, ORL Letní Čeština
KOS/DOP1 Didaktika ošetřovatelských předmětů 1 Zimní Čeština
KOS/DOP2 Didaktika ošetřovatelských předmětů 2 Letní Čeština
KOS/DOS Oš. péče o nem. v STO, OFT, DER, ORL Letní Čeština
KOS/DOSK Oš. péče o nem. v STO, OFT, DER, ORL Letní Čeština
KOS/DPA1 Dovednosti v porodní asistenci 1 Zimní Čeština
KOS/DPA2 Dovednosti v porodní asistenci 2 Letní Čeština
KOS/DUP Oš. péče o nem. s duševními poruchami Zimní Čeština
KOS/DUPK Oš. péče o nem. s duševními poruchami Zimní Čeština
KOS/ECIS Edukační činnost sestry Zimní Čeština
KOS/ECP Edukační činnost porodní asistentky Letní Čeština
KOS/ECPA Edukační činnost porodní asistentky Zimní Čeština
KOS/ECS Edukační činnost sestry Zimní/Letní Čeština
KOS/ECSK Edukační činnost sestry Zimní/Letní Čeština
KOS/END Oš. péče o nem. s endokrin. chorobami Zimní/Letní Čeština
KOS/ENDK Oš. péče o nem. s endokrin. chorobami Zimní/Letní Čeština
KOS/ENDO Oš. péče o nem. s endokrinolog. chor. Letní Čeština
KOS/ENDOK Oš. péče o nem. s endokrinolog. chor. Letní Čeština
KOS/EOP Etika v ošetřovatelské péči Zimní Čeština
KOS/EOPK Etika v ošetřovatelské péči Zimní Čeština
KOS/EPA Etika v porodní asistenci Zimní Čeština
KOS/ETI Etika Zimní Čeština
KOS/ETIK Etika Zimní Čeština
KOS/FYZP Oš. péče o těh. ženu při fyzio. porodu Zimní Čeština
KOS/FYZP1 Oš.péče o těh.ženu při fyziolog. por. 1 Zimní Čeština
KOS/FYZP2 Oš.péče o těh.ženu při fyziolog. por. 2 Letní Čeština
KOS/GER Ošetřovatelská péče o seniory Zimní/Letní Čeština
KOS/GERIK Ošetřovatelská péče o seniory Letní Čeština
KOS/GERK Ošetřovatelská péče pro seniory Zimní/Letní Čeština
KOS/GERS Ošetřovatelská péče o seniory Letní Čeština
KOS/GFE Gynekologie Zimní Čeština
KOS/GIT Oš.péče o nemocné s chorobami GIT Zimní/Letní Čeština
KOS/GITK Oš.péče o nemocné s chorobami GIT Zimní/Letní Čeština
KOS/GITS Oš. péče o nem. s chorobami GIT Letní Čeština
KOS/GYN Gynekologie Zimní/Letní Čeština
KOS/HEO Oš. péče o nem. hematoonkolog. chorobami Zimní Čeština
KOS/HEOK Oš. péče o nem. hematoonkolog. chorobami Zimní Čeština
KOS/HOCH Oš.péče o nem. s hematoonkol. chorobami Zimní/Letní Čeština
KOS/HOCHK Oš.péče o nem. s hematoonkol. chorobami Zimní/Letní Čeština
KOS/HOSP Paliativní a hospicová péče Letní Čeština
KOS/HOSPK Paliativní a hospicová péče Letní Čeština
KOS/CHIRO Chirurgické ošetřovatelství Letní Čeština
KOS/CHOSE Chirurgické ošetřovatelství Zimní Čeština
KOS/INF Oš. péče o nem. s infekč. onemoc.a s HIV Zimní/Letní Čeština
KOS/INFE Oš. péče o nem. s infekčním onem. Zimní Čeština
KOS/INFEK Oš. péče o nem. s infekčním onem. Zimní Čeština
KOS/INFK Oš. péče o nem. s infekč. onemoc.a s HIV Zimní Čeština
KOS/INFL Infekční lékařství Zimní/Letní
KOS/INO Interní ošetřovatelství Zimní/Letní Čeština
KOS/INT1 Int.a oš.péče v koj.,škol.a dorost.věku Zimní Čeština
KOS/INT2 Int.a oš.péče v koj., škol.a dorost.věku Letní Čeština
KOS/IPD Interpersonální dovednosti v ošet. Zimní/Letní Čeština
KOS/IPDK Interpersonální dovednosti v ošet. Zimní/Letní Čeština
KOS/KARD Oš. péče o nem. s chorobami srdce a cév Zimní/Letní Čeština
KOS/KARDK Oš. péče o nem. s chorobami srdce a cév Zimní/Letní Čeština
KOS/KARDS Oš. péče o nem. s chor. srdce a cév Zimní Čeština
KOS/KARK Oš, péče o nem. s chor. srdce a cév Zimní Čeština
KOS/KNF Komunikace s nemocným Letní Čeština
KOS/KNL Komunikace s nemocným Letní Čeština
KOS/KNS1K Komunikace s nemocným 1 Zimní Čeština
KOS/KNS2K Komunikace s nemocným 2 Letní Čeština
KOS/KN1 Komunikace s nemocným 1 Zimní Čeština
KOS/KN2 Komunikace s nemocným 2 Letní Čeština
KOS/KOMPA Komunikace 2 Letní Čeština
KOS/KOMP1 Komunikace 1 Zimní Čeština
KOS/KOMP2 Komunikace 2 Letní Čeština
KOS/KOM1K Komunikace 1 Zimní Čeština
KOS/KOM2K Komunikace 2 Letní Čeština
KOS/KOS1 Komunikace 1 Zimní Čeština
KOS/KOS2 Komunikace 2 Letní Čeština
KOS/KP Komunitní péče v porodní asistenci Letní Čeština
KOS/KPPA Komunitní péče v porodní asistenci Letní Čeština
KOS/KSZZH Humanitní vědy Zimní/Letní Čeština
KOS/KSZZK Ošetřovatelská péče v klinických oborech Zimní/Letní Čeština
KOS/KSZZO Ošetřovatelství Zimní/Letní Čeština
KOS/LAK Laktační poradenství Zimní Čeština
KOS/LGZ Logistika ve zdravotnictví Letní Čeština
KOS/MASC1 Oše. péče u akutních stavů v chirurgii Zimní/Letní Čeština
KOS/MASC2 Oše. péče u akutních stavů v chirurgii 2 Zimní/Letní Čeština
KOS/MASV1 Oše. péče u akut. stavů ve vnitř.lék.1 Zimní/Letní Čeština
KOS/MASV2 Oše. péče u akut. stavů ve vnitř.lék.2 Zimní/Letní Čeština
KOS/MDS Diplomový seminář Zimní/Letní Čeština
KOS/MHPPP Hygiena práce a pracovního prostředí Zimní/Letní Čeština
KOS/MCHPA Oše.p. v chir. a onem. pohyb. ap. u dětí Zimní/Letní Čeština
KOS/MKBV Kojenecký, batolecí a předškolní věk Zimní/Letní Čeština
KOS/MKDP Oš.proces v komunitní a domácí péči Zimní/Letní Čeština
KOS/MKRM Krizový management Zimní/Letní Čeština
KOS/MKTP Komunikační techniky v praxi Zimní/Letní Čeština
KOS/MMEO Problematika menšin a oše. péče Zimní/Letní Čeština
KOS/MMO Vybrané kapitoly z onkologického oše. Zimní/Letní Čeština
KOS/MMVO Metodologie výzkumu v ošetřovatelství Zimní/Letní Čeština
KOS/MNGB Management bolesti Zimní/Letní Čeština
KOS/MNGBK Management bolesti Letní Čeština
KOS/MNGBS Management bolesti Letní Čeština
KOS/MOCGT Oše. péče o nemocné s chir. onem. GIT Zimní/Letní Čeština
KOS/MOCGV Oše. péče o nem. s chir. onem. GIT Zimní/Letní Čeština
KOS/MODP Obhajoba diplomové práce Zimní/Letní Čeština
KOS/MOGTV Oše. péče o nem. s onem. GIT Zimní/Letní Čeština
KOS/MOKAV Ošetřovatelská péče v kardiologii Zimní/Letní Čeština
KOS/MOKCV Oše. péče v kardiochirurgii Zimní/Letní Čeština
KOS/MOKCH Oše. péče v kardiochirurgii Zimní/Letní Čeština
KOS/MOMSV Oše. péče o nem. s onem. moč. systému Zimní/Letní Čeština
KOS/MOPDS Oše. péče o nem. s onem. dých. systému Zimní/Letní Čeština
KOS/MOPGI Oše. péče o nem. s onem. GIT Zimní/Letní Čeština
KOS/MOPI Ošetřovatelská praxe individuální Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KOS/MOPKA Oše. péče v kardiologii Zimní/Letní Čeština
KOS/MOPKH Oše. péče o N s chir. onem. krku a hrud. Zimní/Letní Čeština
KOS/MOPK1 Oš.péče o N s onem. krve a krvetvorby Zimní/Letní Čeština
KOS/MOPK2 Oše. péče o N s onem. krve a krvetvorby Zimní/Letní Čeština
KOS/MOPMS Oše. péče o nem. s onem . moč. systému Zimní/Letní Čeština
KOS/MOPNC Ošetřovatelská péče v neurochirurgii Zimní/Letní Čeština
KOS/MOPO Ošetřovatelská péče v ortopedii Zimní/Letní Čeština
KOS/MOPOV Oše. péče o nemocného v ortopedii Zimní/Letní Čeština
KOS/MOPPA Oš. péče o N s onem. pohyb. aparátu Zimní/Letní Čeština
KOS/MOPPÚ Oše. p. o N s onem. pohyb. ústrojí Zimní/Letní Čeština
KOS/MOPT Ošetřovatelská péče v traumatologii Zimní/Letní Čeština
KOS/MOPU Oše. péče v urologii Zimní/Letní Čeština
KOS/MOPVP Oš. péče o N s poruch. vnitř. prostředí Zimní/Letní Čeština
KOS/MOPVS Oš.p. o N s on. žl. s vn.sekr. met a výž Zimní/Letní Čeština
KOS/MOP1 Ošetřovatelská praxe 1 Zimní/Letní Čeština
KOS/MOP2 Ošetřovatelská praxe 2 Zimní/Letní Čeština
KOS/MOP3 Ošetřovatelská praxe 3 Zimní/Letní Čeština
KOS/MPEPR Pedagogická praxe Zimní/Letní Čeština
KOS/MPHJ Péče o handicapovaného jedince Zimní/Letní Čeština
KOS/MPOJ Pojišťovnictví Letní Čeština
KOS/MPPO Vybrané psychol.-psychiatr.problémy v oš Zimní/Letní Čeština
KOS/MRP Metodika rodinné péče Zimní Čeština
KOS/MSDV Školní a dorostový věk Zimní/Letní Čeština
KOS/MSP Sociální pediatrie Zimní/Letní Čeština
KOS/MSZZC Klin. ošetřovatelství - chirurgické oše. Zimní/Letní Čeština
KOS/MSZZD Klin. ošetřovatelství - pediatrické oše. Zimní/Letní Čeština
KOS/MSZZI Klinické ošetřovatelství - interní oše. Zimní/Letní Čeština
KOS/MSZZP Pedagogika Zimní/Letní Čeština
KOS/MSZZV Vedení a řízení v oblasti oše. péče Zimní/Letní Čeština
KOS/MTKO Multikulturní ošetřovatelství Zimní/Letní
KOS/MTKOK Multikulturní ošetřovatelství Zimní Čeština
KOS/MTKOZ Multikulturní ošetřovatelství Zimní/Letní Čeština
KOS/MULO Multikulturní ošetřovatelství Letní Čeština
KOS/MULOK Multikulturní ošetřovatelství Letní Čeština
KOS/MULOS Multikulturní ošetřovatelství Letní Čeština
KOS/MVKO Vybrané kapitoly z ošetřovatelství Zimní/Letní Čeština
KOS/MVOM Vybrané ošetřovatelské modely Zimní/Letní Čeština
KOS/MZOS Management zdrav. a oš. služeb Letní Čeština
KOS/NEP Oš. péče o těh. ženu při neprav. porodu Zimní Čeština
KOS/NEPS Oš.péče v dětské neurologii, psychiatrii Letní Čeština
KOS/NERVK Oš. péče o nem. s postiž. nerv. systémem Zimní Čeština
KOS/NERVS Oš. péče o nem. s chor. nervového systém Zimní Čeština
KOS/NESEX Nemoc a sexualita Zimní Čeština
KOS/NEUK Oš. péče o nem. s chor. nervov. systému Zimní Čeština
KOS/NEURO Ošetřovatelská péče v neurologii Zimní Čeština
KOS/NOPK1 Didaktika ošetřovatelských předmětů 1 Zimní/Letní Čeština
KOS/NOPK2 Didaktika ošetřovatelských předmětů 2 Zimní/Letní Čeština
KOS/NOVK Novorozenecký věk Zimní Čeština
KOS/NOVPK Ošet. péče-poruchy vnitřního prostředí Zimní/Letní Čeština
KOS/NPPR Pedagogická praxe pro zdravotníky Zimní/Letní
KOS/NPPRK Pedagogická praxe pro zdravotníky Zimní/Letní
KOS/OBP Obhajoba bakalářské práce Zimní/Letní Čeština
KOS/ODPS1 Odborná praxe 1 Zimní/Letní Čeština
KOS/ODPS2 Odborná praxe 2 Zimní/Letní Čeština
KOS/ODPS3 Odborná praxe 3 Zimní/Letní Čeština
KOS/ODPS4 Odborná praxe 4 Zimní/Letní Čeština
KOS/ODPS5 Odborná praxe 5 Zimní/Letní Čeština
KOS/ODPS6 Odborná praxe 6 Zimní/Letní Čeština
KOS/OFTO Ošetřovatelství v oftalmologii Letní Čeština
KOS/OGY Ošetřovatelská péče v gynekologii Letní Čeština
KOS/OGYP Ošetřovatelství v gynekol. a porodnictví Letní Čeština
KOS/OGYPS Ošetřovatelství v gynekol. a porodnictví Letní Čeština
KOS/OCHR Ošetřování chronických ran Zimní/Letní Čeština
KOS/OCHRK Ošetřování chronických ran Letní Čeština
KOS/OCHRP Ošetřování chronických ran Zimní Čeština
KOS/OCHRS Ošetřování chronických ran Zimní/Letní Čeština
KOS/ONEP Oš. péče o těh. ženu při neprav. porodu Zimní Čeština
KOS/ONKO Oš. péče o nem. s nádorovým onemocněním Zimní Čeština
KOS/ONKOK Oš. péče o nem. s nádorovým onemocněním Zimní Čeština
KOS/OPD Ošetřovatelství v domácí péči Zimní Čeština
KOS/OPDIK Ošetřovatelská péče o dítě Zimní Čeština
KOS/OPDK Ošetřovatelství v domácí péči Zimní Čeština
KOS/OPDS Ošetřovatelství v domácí péči Zimní Čeština
KOS/OPED Ošetřovatelská péče o dítě Zimní Čeština
KOS/OPEDK Ošetřovatelská péče o dítě Zimní Čeština
KOS/OPEDS Ošetřovatelská péče o dítě Zimní Čeština
KOS/OPER Oš.péče u žen v perioperačním období Zimní/Letní Čeština
KOS/OPFN Oše. péče o fyziologického novorozence Zimní/Letní Čeština
KOS/OPHK Ošt. péče-onemocnění hlavy a krku Zimní/Letní Čeština,Angličtina
KOS/OPIP1 Odborná praxe individuální 1 Zimní/Letní Čeština
KOS/OPIP2 Odborná praxe individuální 2 Zimní/Letní Čeština
KOS/OPIS1 Odborná praxe individuální 1 Letní Čeština
KOS/OPIS2 Odborná praxe individuální 2 Zimní/Letní Čeština
KOS/OPKS1 Odborná praxe a klinické semináře 1 Zimní Čeština
KOS/OPKS2 Odborná praxe a klinické semináře 2 Zimní/Letní Čeština
KOS/OPKS3 Odborná praxe a klinické semináře 3 Zimní/Letní Čeština
KOS/OPKS4 Odborná praxe a klinické semináře 4 Zimní/Letní Čeština
KOS/OPKS5 Odborná praxe a klinické semináře 5 Zimní/Letní Čeština
KOS/OPKS6 Odborná praxe a klinické semináře 6 Zimní/Letní Čeština
KOS/OPL1 Odborná praxe individuální 1 Letní Čeština
KOS/OPL1K Odborná praxe individuální 1 Letní Čeština
KOS/OPL2 Odborná praxe individuální 2 Letní Čeština
KOS/OPL2K Odborná praxe individuální 2 Letní Čeština
KOS/OPNP Oš. péče v neonatologii a pediatrii Zimní Čeština
KOS/OPO1K Ošetřovatelské postupy 1 Zimní Čeština
KOS/OPO2K Ošetřovatelské postupy 2 Letní Čeština
KOS/OPPK Ošetřovatelství v primární péči Zimní/Letní Čeština
KOS/OPR Ošetřovatelský proces Letní Čeština
KOS/OPRIM Ošetřovatelství v primární péči Zimní/Letní Čeština
KOS/OPRK Ošetřovatelský proces Letní Čeština
KOS/OPSY Ošetřovatelská péče v psychiatrii Letní Čeština
KOS/OPS1 Odborná praxe 1 Zimní Čeština
KOS/OPS1K Odborná praxe 1 Zimní/Letní Čeština
KOS/OPS2 Odborná praxe 2 Letní Čeština
KOS/OPS2K Odborná praxe 2 Zimní/Letní Čeština
KOS/OPS3 Odborná praxe 3 Zimní Čeština
KOS/OPS3K Odborná praxe 3 Zimní/Letní Čeština
KOS/OPS4 Odborná praxe 4 Letní Čeština
KOS/OPS4K Odborná praxe 4 Zimní/Letní Čeština
KOS/OPS5 Odborná praxe 5 Zimní Čeština
KOS/OPS5K Odborná praxe 5 Zimní/Letní Čeština
KOS/OPS6 Odborná praxe 6 Letní Čeština
KOS/OPS6K Odborná praxe Zimní/Letní Čeština
KOS/OP1K Odborná praxe 1 Zimní Čeština
KOS/OP2K Odborná praxe 2 Letní Čeština
KOS/OP3K Odborná praxe 3 Zimní Čeština
KOS/OP4K Odborná praxe 4 Letní Čeština
KOS/OP5K Odborná praxe 5 Zimní Čeština
KOS/OP6K Odborná praxe 6 Letní Čeština
KOS/ORS1 Oš.péče u dětí s on.jednotl.org.systémů1 Zimní Čeština
KOS/ORS2 Oš.péče u dětí s on.jednotl.org.systémů2 Letní Čeština
KOS/ORT Oš. péče o nem. s chor. pohyb. aparátu Zimní/Letní Čeština
KOS/ORTK Oš. péče o nem. s chor. pohyb. aparátu Zimní Čeština
KOS/ORTOK Oš. péče o nem. s chor. pohyb. aparátu Zimní Čeština
KOS/ORTS Oš. péče. o nem. s chor. poh.ap. Zimní Čeština
KOS/OSEGS Oš. péče o nem. s gyn. chorobami Letní Čeština
KOS/OSEGY Oš.péče o nemocné s gyn. chorobami Zimní/Letní Čeština
KOS/OSEK Ošetřovatelství Zimní Čeština
KOS/OSEP Ošetřovatelství Zimní Čeština
KOS/OSES Ošetřovatelství Zimní Čeština
KOS/OSE1 Ošetřovatelství 1 Zimní/Letní Čeština
KOS/OSE1K Ošetřovatelství 1 Zimní/Letní Čeština
KOS/OSE2 Ošetřovatelství 2 Zimní/Letní Čeština
KOS/OSE2K Ošetřovatelství 2 Zimní/Letní Čeština
KOS/OSGK Oš.péče o nemocné s gyn. chorobami Zimní/Letní Čeština
KOS/OSGYK Oš. péče o nem. s gyn. chorobami Letní Čeština
KOS/OSP Ošetřovatelské postupy Zimní/Letní Čeština
KOS/OSPK Ošetřovatelské postupy Zimní/Letní Čeština
KOS/OSPO1 Ošetřovatelské postupy 1 Zimní Čeština
KOS/OSPO2 Ošetřovatelské postupy 2 Letní Čeština
KOS/OTEH Ošetřovatelská péče u těhotných žen Zimní Čeština
KOS/OZS Oš. péče o ženy se záněty a sex. n. Zimní/Letní Čeština
KOS/PAL Paliativní a hospicová péče Letní Čeština
KOS/PALK Paliativní a hospicová péče Letní Čeština
KOS/PLFK Oš. péče o nem. s chor. dých. cest Zimní Čeština
KOS/PLIC Oš. péče o nem. s chorobami dých. cest Zimní/Letní Čeština
KOS/PLICK Oš. péče o nem. s chorobami dých. cest Zimní/Letní Čeština
KOS/PLICS Oš. péče o nem. s chor. dých. cest Zimní Čeština
KOS/PMPA Přirozené metody v porodní asistenci Letní Čeština
KOS/POP Péče o pečující Zimní Čeština
KOS/POPK Péče o pečující Zimní Čeština
KOS/PORO1 Porodnictví 1 Letní Čeština
KOS/PORO2 Porodnictví 2 Zimní Čeština
KOS/POR1 Porodnictví 1 Letní Čeština
KOS/POR2 Porodnictví 2 Zimní Čeština
KOS/PPK První pomoc Zimní Čeština
KOS/PPP Primární a prenatální péče v porodní as. Letní Čeština
KOS/PPPA První pomoc Zimní Čeština
KOS/PPS První pomoc Zimní Čeština
KOS/PRIMK Ošetřovatelství v primární péči Zimní/Letní Čeština
KOS/PRIMS Ošetřovatelství v primární péči Letní Čeština
KOS/PRO Plánované rodičovství Letní Čeština
KOS/PROP Klin. prop. v chir. a int. oborech Zimní/Letní Čeština
KOS/PROPK Klin. prop. v chir. a int. oborech Zimní/Letní Čeština
KOS/PSC1K Oš.péče o nemocné s duševními poruchami1 Zimní/Letní Čeština
KOS/PSC2K Oš.péče o nemocné s duševními poruchami2 Zimní/Letní Čeština
KOS/PSCHP Oš.péče o nemocné s duševními poruchami Zimní/Letní Čeština
KOS/PSCH1 Oš.péče o nemocné s duš. poruchami 1 Zimní/Letní Čeština
KOS/PSCH2 Oš.péče o nemocné s duševními poruchami2 Zimní/Letní Čeština
KOS/PSYT Psychoterapeutické techniky v práci PAS Letní Čeština
KOS/PTKP Příprava těhotné k porodu Zimní Čeština
KOS/PTP Příprava těhotné k porodu Zimní/Letní Čeština
KOS/PVTI Práce s vědeckými a technickými inform. Letní Čeština
KOS/PVTKN Práce s vědeckými a technickými informac Zimní/Letní Čeština
KOS/PVY Poruchy výživy Letní Čeština
KOS/PVYK Poruchy výživy Letní Čeština
KOS/PVYS Poruchy výživy Letní Čeština
KOS/PZP Preventivní zdravotnické programy Zimní/Letní Čeština
KOS/REO Repetitorium ošetřovatelství Letní Čeština
KOS/REOK Repetitorium k SZZ Letní Čeština
KOS/REP Repetitorium porodní asistence Zimní/Letní
KOS/REPA Repetitorium porodní asistence Letní Čeština
KOS/REPK Repetitorium ošetřovatelství Letní Čeština
KOS/RIZI Oš. péče o těh. ženu s riz. těhotenstvím Zimní Čeština
KOS/RIZT Oš.péče o těh.ženu s rizikovým těhoten. Zimní/Letní Čeština
KOS/RZI Reprodukční zdraví Zimní Čeština
KOS/SBPK1 Seminář k BP pro komb. formu - I. Letní Čeština
KOS/SBPK2 Seminář k BP pro komb. formu - II. Zimní Čeština
KOS/SBPP1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní/Letní Čeština
KOS/SBPP2 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní/Letní Čeština
KOS/SBPS1 Seminář k bakalářské práci 1 Letní Čeština
KOS/SBPS2 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní Čeština
KOS/SEBK1 Seminář k bakalářské práci 1 Letní Čeština
KOS/SEBK2 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní Čeština
KOS/SEBP1 Seminář k bakalářské práci 1 Letní Čeština
KOS/SEBP2 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní Čeština
KOS/SEBS1 Seminář k bakalářské práci 1 Letní Čeština
KOS/SEBS2 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní Čeština
KOS/SES Ošetřovatelská péče o šestinedělku Zimní/Letní Čeština
KOS/SKN1K Specifika komunikace s nemocným 1 Zimní Čeština
KOS/SKN2K Specifika komunikace s nemocným 2 Letní Čeština
KOS/SOCPP Sociálně pat. jevy a por. asistence Zimní Čeština
KOS/SZZH Humanitní vědy Zimní/Letní Čeština
KOS/SZZHV Humatitní vědy Zimní/Letní Čeština
KOS/SZZK Ošetřovatelská péče v klinických oborech Zimní/Letní Čeština
KOS/SZZO Ošetřovatelství Zimní/Letní Čeština
KOS/SZZOK Ošetřovatelství Letní Čeština
KOS/SZZOS Ošetřovatelství Letní Čeština
KOS/SZZPA Porodní asistence Letní Čeština
KOS/SZZPO Porodní asistence Zimní/Letní Čeština
KOS/SZZPZ Základy klinických oborů Letní Čeština
KOS/SZZSK Základy klinických oborů Letní Čeština
KOS/SZZTP Teorie porodní asistence Zimní/Letní Čeština
KOS/SZZVS Základy klinických oborů Letní Čeština
KOS/TVVT Tělesná výchova v těhotenství Letní Čeština,Angličtina
KOS/UROL Oš. péče o nem. s ch. ledvin a moč. cest Letní Čeština
KOS/VDPK Vedení ošetřovatelské praxe Letní Čeština
KOS/VOPI Ošet. postupy v intenz. a resus. péči Zimní/Letní Čeština
KOS/VOP1 Výzkum v ošetřovatelství a porodní as. 1 Letní Čeština
KOS/VOP2 Výzkum v ošetřovatelství a porodní as. 2 Zimní Čeština
KOS/VOS1 Výzkum v ošetřovatelství 1 Zimní/Letní Čeština
KOS/VOS1K Výzkum v ošetřovatelství 1 Zimní/Letní Čeština
KOS/VOS2 Výzkum v ošetřovatelství 2 Zimní/Letní Čeština
KOS/VOS2K Výzkum v ošetřovatelství 2 Zimní/Letní Čeština
KOS/VPK Vliv práce a prac. podmínek na zdraví Zimní Čeština
KOS/VPZK Vliv práce a prac. podmínek na zdraví Zimní Čeština
KOS/VYZK1 Výzkum v oše. a porodní asistenci 1 Letní Čeština
KOS/VYZK2 Výzkum v oše. a porodní asistenci 2 Zimní Čeština
KOS/VYZP1 Výzkum v oše. a porodní asistenci 1 Letní Čeština
KOS/VYZP2 Výzkum v oše. a porodní asistenci 2 Zimní Čeština
KOS/VYZS1 Výzkum v oše. a porodní asistenci 1 Letní Čeština
KOS/VYZS2 Výzkum v oše. a porodní asistenci 2 Zimní Čeština
KOS/ZAS Základy anesteziologie Zimní/Letní Čeština
KOS/ZASK Základy anesteziologie Zimní Čeština
KOS/ZPSP1 Zdravotnická psychologie 1 Zimní Čeština
KOS/ZPSP2 Zdravotnická psychologie 2 Letní Čeština
KOS/ZPSY1 Zdravotnická psychologie 1 Zimní Čeština
KOS/ZPSY2 Zdravotnická psychologie 2 Letní Čeština
KOS/ZPS1K Zdravotnická psychologie 1 Zimní Čeština
KOS/ZPS2K Zdravotnická psychologie 2 Letní Čeština
KOS/ZTPA Základy teorie porodní asistence Letní Čeština
KOS/ZUSG Základy ultrazvukové diagnostiky Zimní Čeština
KOS/ZVDV Zvláštnosti oš. péče v dětském věku Zimní/Letní Čeština
KOS/ZZSP Zdravý životní styl Letní Čeština
KOS/ZZSS Zdravý životní styl Letní Čeština
KOS/ZZSSK Zdravý životní styl Letní Čeština
KTB/ACH Analytická chemie Zimní Čeština
KTB/ANA Anatomie Zimní/Letní Čeština
KTB/ANAK Anatomie Zimní/Letní Čeština
KTB/ANAK1 Anatomie 1 Zimní Čeština
KTB/ANAK2 Anatomie 2 Letní Čeština
KTB/ANALA Anatomie Zimní Čeština
KTB/ANAM Anatomie Zimní Čeština
KTB/ANAR1 Anatomie 1 Zimní Čeština
KTB/ANAR2 Anatomie 2 Letní Čeština
KTB/ANAS Anatomie Zimní Čeština
KTB/ANAZO Anatomie Zimní Čeština
KTB/ANA1 Anatomie 1 Zimní Čeština
KTB/ANA2 Anatomie 2 Letní Čeština
KTB/ANA2N Anatomie Letní Čeština
KTB/ANK Anatomie Zimní Čeština
KTB/BFPAS Biofyzika Zimní Čeština
KTB/BFY Biofyzika Zimní Čeština
KTB/BFYF Biofyzika Zimní Čeština
KTB/BFYFN Biofyzika Zimní Čeština
KTB/BFYK Biofyzika Zimní Čeština
KTB/BFYL Fyzika a biofyzika Zimní Čeština
KTB/BFYR Biofyzika Zimní Čeština
KTB/BFYRK Biofyzika Zimní Čeština
KTB/BFYZ Biofyzika Zimní Čeština
KTB/BFYZK Biofyzika Zimní Čeština
KTB/BFYZO Biofyzika Zimní Čeština
KTB/BHPAS Biochemie a hematologie Letní Čeština
KTB/BCH Biochemie Letní Čeština
KTB/BIHE Biochemie a hematologie Letní Čeština
KTB/BIHEK Biochemie a hematologie Letní Čeština
KTB/BIO Metodika odběru bioptického materiálu Zimní Čeština
KTB/BLG Biologie a lékařská genetika Zimní Čeština
KTB/BP Bakalářská práce Letní Čeština
KTB/DZS Dějiny zdravotnictví Zimní Čeština
KTB/EKO Ekonomika Zimní/Letní Čeština
KTB/EKOK Ekonomika Zimní/Letní Čeština
KTB/EKOP Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština
KTB/EKOPK Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština
KTB/EKPAS Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština
KTB/ELA1 Řízení a ekonomika laboratoří I. Zimní Čeština
KTB/ELA2 Řízení a ekonomika laboratoří II. Letní Čeština
KTB/EM Elektronová mikroskopie Zimní/Letní Čeština
KTB/EMB Embryologie Zimní Čeština
KTB/EPI1 Epidemiologie 1 Zimní Čeština
KTB/EPI2 Epidemiologie 2 Zimní/Letní Čeština
KTB/FANA Funkční anatomie Letní
KTB/FAR Farmakologie Zimní Čeština
KTB/FARF Farmakologie Zimní Čeština
KTB/FARK Farmakologie Zimní Čeština
KTB/FARMK Farmakologie Zimní Čeština
KTB/FARRK Farmakologie Zimní Čeština
KTB/FARS Farmakologie Zimní Čeština
KTB/FPAS Fyziologie Letní Čeština
KTB/FTOX1 Farmakologie a toxikologie 1 Zimní Čeština
KTB/FTOX2 Farmakologie a toxikologie 2 Zimní/Letní Čeština
KTB/FYP Fyziologie Letní Čeština
KTB/FYPK Fyziologie Letní Čeština
KTB/FYP1 Fyziologie a patofyziologie 1 Letní Čeština
KTB/FYP2 Fyziologie a patofyziologie 2 Zimní/Letní Čeština
KTB/FYP2N Fyziologie a patofyziologie Zimní Čeština
KTB/FYZ Fyziologie Zimní/Letní Čeština
KTB/FYZI Fyziologie Letní Čeština
KTB/FYZII Fyziologie Letní Čeština
KTB/FYZIK Fyziologie Letní Čeština
KTB/FYZK Fyziologie Zimní/Letní Čeština
KTB/FYZL Fyziologie Letní Čeština
KTB/FYZO Fyziologie Letní Čeština
KTB/FYZZ Fyziologie Letní Čeština
KTB/GPAS Základy genetiky Zimní Čeština
KTB/HEM Hematologie Letní Čeština
KTB/HI Histologie Letní Čeština
KTB/HIS Histologie Zimní Čeština
KTB/HIT1 Histologická technika I. Zimní Čeština
KTB/HIT2 Histologická technika II. Letní Čeština
KTB/HYG Hygiena Zimní/Letní Čeština
KTB/HYGK Hygiena Zimní/Letní Čeština
KTB/HYGV Hygiena výživy Zimní Čeština
KTB/IMU Imunologie Zimní/Letní Čeština
KTB/ITE Instrumentální technika Letní Čeština
KTB/IZA1 Imunoanalýza I. Zimní Čeština
KTB/IZA2 Imunoanalýza II. Letní Čeština
KTB/KBH Klinická biochemie a hematologie Zimní/Letní Čeština
KTB/KBI1 Klinická biochemie I. Zimní Čeština
KTB/KBI2 Klinická biochemie II. Letní Čeština
KTB/KLNA Klinika nemocí A Zimní Čeština
KTB/KLNB Klinika nemocí B Letní Čeština
KTB/KLP Klinická propedeutika Letní Čeština
KTB/KLPZ Klinická propedeutika Letní Čeština
KTB/KOST Kostní metabolismus Zimní Čeština
KTB/KPRK Klinická propedeutika Letní Čeština
KTB/LGENR Lékařská genetika Zimní/Letní Čeština
KTB/LGENZ Lékařská genetika Letní Čeština
KTB/LGERK Lékařská genetika Letní Čeština
KTB/LO Laboratorní obory Zimní/Letní Čeština
KTB/LSL Lékař. statistika a metod. lab. výzkumu Letní Čeština
KTB/MEI Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní Čeština
KTB/MEIK Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní Čeština
KTB/MEIO Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní/Letní Čeština
KTB/MEIOK Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní/Letní Čeština
KTB/MEIP Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní/Letní Čeština
KTB/MEI1 Mikrobiologie 1 Zimní/Letní Čeština
KTB/MEI2 Mikrobiologie 2 Zimní/Letní Čeština
KTB/MEPAS Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie Zimní Čeština
KTB/MIEHF Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Zimní Čeština
KTB/MIEHG Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Zimní Čeština
KTB/MIEHS Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Letní Čeština
KTB/MIEHZ Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Letní Čeština
KTB/NAGE Nádorová genetika a genetic. poradenství Zimní Čeština
KTB/NANO Úvod do nanotechnologie Zimní Čeština
KTB/NEUFY Neurofyziologie Zimní Čeština
KTB/OBP Obhajoba bakalářské práce Zimní/Letní Čeština
KTB/OPFN Oše. péče o fyziologického novorozence Zimní Čeština
KTB/OPFN1 Oše. péče o fyziologického novorozence Zimní Čeština
KTB/OPN Oš. péče o novorozence Zimní/Letní Čeština
KTB/OP1 Odborná praxe v klinické laboratoři 1 Zimní Čeština
KTB/OP2 Odborná praxe v klinické laboratoři 2 Letní Čeština
KTB/OP3 Odborná praxe v klinické laboratoři 3 Zimní Čeština
KTB/OP4 Odborná praxe v klinické laboratoři 4 Letní Čeština
KTB/OVZD Ochrana veřejného zdraví Zimní Čeština
KTB/OVZDK Ochrana veřejného zdraví Zimní Čeština
KTB/OVZPA Ochrana veřejného zdraví Zimní Čeština
KTB/PARL Parazitologie Zimní Čeština
KTB/PAT Patologie Zimní/Letní Čeština
KTB/PATFE Patologie Zimní/Letní Čeština
KTB/PATK Patologie Zimní/Letní Čeština
KTB/PATL Patologie Zimní Čeština
KTB/PATO Patologie Letní Čeština
KTB/PATOK Patologie Letní Čeština
KTB/PATR Patologie a patofyziologie Zimní/Letní Čeština
KTB/PATRK Patologie a patofyziologie Letní Čeština
KTB/PED Pediatrie Zimní Čeština
KTB/PEDO Pediatrie Zimní Čeština
KTB/PFL Patofyziologie Zimní Čeština
KTB/PCHT Psychiatrie Zimní Čeština
KTB/PLE Právo a legislativa Zimní/Letní Čeština
KTB/PLEO Právo a legislativa Zimní/Letní Čeština
KTB/PLP Právo a legislativa Zimní/Letní Čeština
KTB/PLS Právo a legislativa Zimní/Letní Čeština
KTB/PLSK Právo a legislativa Zimní Čeština
KTB/PNA Právní nauky Zimní Čeština
KTB/PPAS Patologie Letní Čeština
KTB/PPF Patologie a patofyziologie Letní Čeština
KTB/PPFO Patologie a patofyziologie Zimní Čeština
KTB/PRO Klinická propedeutika Letní Čeština
KTB/PSYCH Psychiatrie Zimní/Letní Čeština
KTB/SBPL Seminář k bakalářské práci Letní Čeština
KTB/SOCP Sociální patologie Zimní Čeština
KTB/SPEK Spektroskopie Letní Čeština
KTB/TAHDK Vybrané kapitoly z top.an.HaDK Zimní/Letní
KTB/TAHK Vybrané kap. z topograf. ana. HK Zimní/Letní Čeština
KTB/THB Vybrané kap. z top. ana. hrud. a břicha Zimní/Letní Čeština
KTB/THKHB Vybrané kapitoly z topografie HKHB Letní Čeština
KTB/TOXŽP Toxikologie život. a pracov. prostředí Zimní/Letní Čeština
KTB/TOX1 Toxikologie I. Zimní Čeština
KTB/TOX2 Toxikologie II. Letní Čeština
KTB/TRA Imunohematologie a transfuzní služba Zimní Čeština
KTB/TZPP Toxikologie životního a pracovního prost Letní Čeština
KTB/VCP Vývoj člověka a jeho poruchy Letní Čeština
KTB/VKFK1 Vybrané kapitoly aplikované fyziky 1 Zimní Čeština
KTB/VKFK2 Vybrané kapitoly aplikované fyziky 2 Letní Čeština
KTB/VKFY1 Vybrané kapitoly aplikované fyziky 1 Zimní Čeština
KTB/VKFY2 Vybrané kapitoly aplikované fyziky 2 Letní Čeština
KTB/VKTAP Vybrané kapitoly z topograf.ana. pro PAS Zimní/Letní Čeština
KTB/VKTRK Vybrané kapitoly z topografické anatomie Letní Čeština
KTB/VLG Vyšetřovací metody v lékařské genetice Zimní Čeština
KTB/VYZ Výživa Zimní/Letní Čeština
KTB/VYZK Výživa Zimní/Letní Čeština
KTB/VYZS Výživa Letní Čeština
KTB/ZAG Základy genetiky Zimní/Letní Čeština
KTB/ZAGK Základy genetiky Zimní/Letní Čeština
KTB/ZAN Základy anatomie Zimní Čeština
KTB/ZBM Základy buněčné a molekulární biologie Zimní Čeština
KTB/ZGE Základy genetiky Zimní Čeština
KTB/ZGEK Základy genetiky Zimní Čeština
KTB/ZGL Základy genetiky Letní Čeština
KTB/ZPM Základy preventivní medicíny Zimní/Letní Čeština

Patička