Přejít k obsahu

Studentské organizace

Studentské organizace

AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe)

AEGEE je jedna z největších studentských organizací v Evropě, která spojuje mladé lidi všech studijních zaměření. AEGEE je aktivní ve více než 240 akademických městech a 43 zemích po celé Evropě, což představuje mimořádnou kulturní rozmanitost. AEGEE je sekulární, nezisková a nepolitická organizace. Všechny projekty a aktivity jsou prováděny na základě dobrovolné práce jejích členů.

Cílem organizace je zapojit do mírové spolupráce všechny evropské země, a podporovat tak myšlenku evropské integrace i lepšího vzájemného poznání. Činíme tak prostřednictvím organizace mezinárodních i lokálních studentských akcí, kde mají studenti ze všech koutů Evropy možnost potkat své vrstevníky ze zahraničí a poznat studentský život a kulturu mimo jejich rodnou zemi.

Kontakt: Husova 11, 306 14 Plzeň, e-mail: office@aegee-plzen.cz

AIESEC (Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales)

AIESEC Plzeň je jednou z poboček největší mezinárodní organizace řízené studenty. Hlavní činností je rozvoj členů a realizace zahraničních odborných stáží. A to jak na straně českých studentů, kteří odjíždějí na stáže do celého světa, tak na straně studentů přijíždějících do České republiky.

Kontakt: Husova 11, 306 14 Plzeň, e-mail: plzen@aiesec.cz

ESN (International Exchange Erasmus Student Network)

Klub vznikl při oddělení Zahraničních vztahů (ZV) a funguje jako zprostředkovatel neformální komunikace a fyzického kontaktu zahraničních studentů s oddělením ZV. Jeho hlavní náplní je pomoc s vyřízením úředních formalit a zajištění kulturního programu pro studenty.

Kontakt: e-mail: esn@students.zcu.cz

Elsa (The European Law Students´Association) - Evropská asociace studentů práva

Evropská asociace studentů práv (The European Law Students' Association) je světově největší nepolitická, nezávislá a nezisková asociace studentů práva. ELSA vznikla ve Vídni v roce 1981 a v současnosti její členskou základnu tvoří zhruba 30.000 studentů práva na více než 200 univerzitách v 41 evropských zemích. ELSA zastává poradní a pozorovatelský statut při jednáních OSN a UNESCO a dále působí jako pozorovatel při jednáních Rady Evropy a jednáních World Intellectual Property Organization.

Kontakt: e-mail: plzen@elsa.cz

IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)

Lokální centrum IAESTE při ZČU Plzeň je jednou z poboček studentské neziskové organizace IAESTE ČR, jejímž posláním je zvyšování úrovně odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů, zejména prostřednictvím stáží v některé z 84 zemí světa, které v současné době sdružuje mezinárodní organizace IAESTE International.
Kontakt: Husova 11, 306 14 Plzeň, e-mail: zcu@iaeste.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Stavovská unie studentů

Stavovská unie studentů Západočeské univerzity (SUS ZČU) byla založena jako sdružení občanů v roce 1990 a tak také byla zaregistrována ministerstvem vnitra ČR. Mezi hlavní činnost SUS ZČU je organizace plzeňského Majálesu, reprezentačního plesu ZČU, provoz studentských klubů (Studna, Ucho...). SUS spolu s IAESTE pořádá Veletrh pracovních příležitostí.

Kontakt: Tylova 15, 306 14 Plzeň, e-mail: suszcu@centrum.cz

Studenstká komora akademického senátu ZČU

SK AS ZČU reprezentuje studenty v Akademickém senátu ZČU. Je vrcholným studentským zastupitelským orgánem v samosprávě ZČU. Má celkem 19 členů -po dvou z každé fakulty, jednoho zástupce vysokoškolských ústavů a dva doktorandy. Členové SK, stejně jako celého senátu, jsou voleni na dva roky -funkční období začíná lednem sudého kalendářního roku a volby probíhají na podzim roku předchozího. Kromě samotného AS mají členové SK své zastoupení také v různých komisích a pracovních skupinách ve vedení ZČU a mohou tak ovlivňovat celou řadu rozhodovacích a řídících procesů.

Studentská média

Studentský informační server DIONÉ

Dioné je studentský nezávislý informační server na ZČU. Vytvořeno studenty pro studenty. Dioné informuje o aktuálním dění na univerzitě, ale i vydává zajímavé články se studentskou tématikou. Lze zde najít mnoho užitečných informací o akcích, které se na univerzitě pořádají, ale lze se zde i pobavit nad humornými články. Nejlepší obrázek o něm si uděláte, pokud rovnou navštívíte.

Kontakt: e-mail: sefredaktor@dione.zcu.cz

Rádio Bomba

Studentská internetová rozhlasová stanice s dvacetiletou historií. Tým rádia Bomba se nevěnuje jen samotnému vysílání pořadů, ale i pořádá velké množství kulturních a zábavních akcí pro studenty (studentské párty, festivaly studentských kapel atd.).

Kontakt: e-mail: radiobomba@mail.zcu.cz

Patička