Přejít k obsahu


Eva BENEŠOVÁ

Faculty/Institut Fakulta právnická
Katedra teorie práva

Department/Division: Katedra teorie práva

Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Job classification technicko hospodářský pracovník

Information about doctoral study

JUDr. Eva BENEŠOVÁ, LLM.
Faculty/Institute Západočeská univerzita v Plzni (REK)
Department/Division: Fakulta právnická
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Smluvní svoboda a její meze v pracovním právu

Other information

Patička