Přejít k obsahu


doc. Ing. Petr BROŽ, DrSc.

Faculty/Institut Faculty of Applied Sciences
Department of Mechanics
Office number:
Phone
37763 2358 volat

Department/Division: Department of Mechanics

Faculty/Institute Faculty of Applied Sciences (FAV)
Job classification docent
Phone +420 37763 2358 volat  UC125 (KME)

Information about doctoral study

Ing. Michal NOVÁK
Faculty/Institute Faculty of Applied Sciences (FAV)
Department/Division: Katedra mechaniky
Study programme Aplikované vědy a informatika
Téma doktorské práce Zdokonalené modelování spražených konstrukcí
Ing. Martin ŠOLC
Faculty/Institute Faculty of Applied Sciences (FAV)
Department/Division: Katedra mechaniky
Study programme Aplikované vědy a informatika
Téma doktorské práce Změna mechanických vlastností kompozitních materiálů vlivem cyklického namáhání

Other information

Patička