Přejít k obsahu


prof. Ing. Jan KOVANDA, CSc.

Faculty/Institut Faculty of Mechanical Engineering
Regionální technologický institut

Department/Division: Regionální technologický institut

Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Job classification vědecko-výzkumný pracovník

Department/Division: Výzkumný program 3

Faculty/Institute Nové technologie pro informační společnost (NTIS)
Job classification technicko hospodářský pracovník

Other information

Patička