Přejít k obsahu


doc. PhDr. Daniel BÍNA, Ph.D.

Faculty/Institut Faculty of Education
Department of Czech Language and Literature
Office number:
Phone
37763 6542 volat

Department/Division: Department of Czech Language and Literature

Faculty/Institute Faculty of Education (FPE)
Job classification docent
Phone +420 37763 6542 volat  VC226 (KČJ)

Information about doctoral study

Mgr. Jana KÖNIGSMARKOVÁ
Faculty/Institute Faculty of Education (FPE)
Department/Division: Katedra českého jazyka a literatury
Study programme Specializace v pedagogice
Téma doktorské práce Didaktické transformace proměny poetiky K. Biebla na přelomu 40. a 50. let v širším kontextu socialistického realismu.

Other information

Patička