Přejít k obsahu


Bc. Ladislav SMETÁK

Faculty/Institut Centrum nových technologií a materiálů
Termomechanika technologických procesů

Department/Division: Termomechanika technologických procesů

Faculty/Institute Centrum nových technologií a materiálů (CTM)
Job classification technicko hospodářský pracovník

Other information

Patička