Přejít k obsahu

prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.

Faculty/Institut Fakulta právnická
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Department/Division: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Job classification profesor

Information about doctoral study

JUDr. Eva BENEŠOVÁ, LLM.
Faculty/Institute Západočeská univerzita v Plzni (REK)
Department/Division: Fakulta právnická
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Smluvní svoboda a její meze v pracovním právu

Patička