Přejít k obsahu


prof. JUDr. Miroslav BĚLINA, CSc.

Faculty/Institut Faculty of Law
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Department/Division: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Faculty/Institute Faculty of Law (FPR)
Job classification profesor

Information about doctoral study

JUDr. Eva BENEŠOVÁ, LLM.
Faculty/Institute University of West Bohemia (REK)
Department/Division: Fakulta právnická
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Smluvní svoboda a její meze v pracovním právu

Patička