Přejít k obsahu

Ing. Marek VOSTŘÁK

Faculty/Institut Centrum nových technologií a materiálů
Termomechanika technologických procesů
Office number:
Phone
37763 4827 volat
ResearcherID

Department/Division: Termomechanika technologických procesů

Faculty/Institute Centrum nových technologií a materiálů (CTM)
Job classification vědecko-výzkumný pracovník

Information about doctoral study

Ing. Marek VOSTŘÁK
Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Department/Division: Katedra fyziky
Study programme Aplikované vědy a informatika
Téma doktorské práce Termomechanické procesy při působení pulsních laserů na tenkovrstvé materiály

Other information

Patička