Přejít k obsahu

doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M.

Faculty/Institut Fakulta právnická
Katedra obchodního práva

Department/Division: Katedra obchodního práva

Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Job classification docent

Information about doctoral study

Mgr. Adam JAREŠ
Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Department/Division: Katedra občanského práva
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Uzavírání smluv prostřednictvím informačních a komunikačních technologií
JUDr. Pavla BURIÁNOVÁ
Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Department/Division: Katedra občanského práva
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Právní jednání se zaměřením na vady právního jednání
JUDr. Vladislav VNENK
Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Department/Division: Katedra obchodního práva
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Zásady soukromého práva

Patička