Přejít k obsahu


doc. JUDr. Petr LIŠKA, Ph.D., LL.M.

Faculty/Institut Faculty of Law
Katedra obchodního práva

Department/Division: Katedra obchodního práva

Faculty/Institute Faculty of Law (FPR)
Job classification docent

Information about doctoral study

JUDr. Vladislav VNENK
Faculty/Institute Faculty of Law (FPR)
Department/Division: Katedra obchodního práva
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Zásady soukromého práva
JUDr. Pavla BURIÁNOVÁ
Faculty/Institute Faculty of Law (FPR)
Department/Division: Katedra občanského práva
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Právní jednání se zaměřením na vady právního jednání

Patička