Přejít k obsahu


prof. Ing. Katarína MONKOVÁ, PhD.

Faculty/Institut Faculty of Mechanical Engineering
Regionální technologický institut

Department/Division: Regionální technologický institut

Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Job classification vědecko-výzkumný pracovník

Information about doctoral study

Ing. Marek URBAN
Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Department/Division: Katedra technologie obrábění
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Zefektivnění výroby, měření a funkčnosti nesymetricky zatěžovaného ložiska v energetice

Other information

Patička