Přejít k obsahu

prof. Ing. Katarína Monková, PhD.

Faculty/Institut Fakulta strojní
Regionální technologický institut

Department/Division: Regionální technologický institut

Faculty/Institute Fakulta strojní (FST)
Job classification vědecko-výzkumný pracovník

Information about doctoral study

Ing. Max PONETSMÜLLER
Faculty/Institute Fakulta strojní (FST)
Department/Division: Katedra technologie obrábění
Study programme Mechanical Engineering
Téma doktorské práce Research on the influence of the renovation of metallic parts by means of additive production on their operational properties
Ing. Marek URBAN
Faculty/Institute Fakulta strojní (FST)
Department/Division: Katedra technologie obrábění
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Zefektivnění výroby, měření a funkčnosti nesymetricky zatěžovaného ložiska v energetice
Ing. Thomas SIMSON
Faculty/Institute Fakulta strojní (FST)
Department/Division: Katedra technologie obrábění
Study programme Mechanical Engineering
Téma doktorské práce Výzkum vlivu renovace kovových součástí technologiemi aditivní výroby na jejich provozní vlastnosti

Other information

Patička