Přejít k obsahu


Ing. Jozef BARTKO

Faculty/Institut Faculty of Mechanical Engineering
Regionální technologický institut

Department/Division: Regionální technologický institut

Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Job classification technicko hospodářský pracovník

Patička