Přejít k obsahu


prof. doc. Dr. Ing. Mgr. Alexander BĚLOHLÁVEK

Faculty/Institut Faculty of Law
Department of the International Law

Department/Division: Department of the International Law

Faculty/Institute Faculty of Law (FPR)
Job classification profesor
E-mail

Information about doctoral study

Mgr. Eliška FISCHEROVÁ
Faculty/Institute Faculty of Law (FPR)
Department/Division: Katedra občanského práva
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Ochrana slabší smluvní strany

Patička