Přejít k obsahu

doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.

Faculty/Institut Fakulta pedagogická
Katedra chemie

Department/Division: Katedra chemie

Faculty/Institute Fakulta pedagogická (FPE)
Job classification docent

Department/Division: Středisko projektových aktivit

Faculty/Institute Děkanát (DFPE)
Job classification technicko hospodářský pracovník

Other information

Patička