Přejít k obsahu


doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.

foto
Faculty/Institut Faculty of Philosophy and Arts
Department of Archaeology
Office number:
Phone
37763 5000 volat

Department/Division: Department of Archaeology

Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Job classification docent
Phone +420 37763 5113 volat  SP416 (KAR)

Information about doctoral study

Klára PACLÍKOVÁ
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Aplikace moderních metod v krajinné archeologii - příkladová studie Ager
Mgr. Marek UHERSKÝ
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Industriální archeologie Plzeňska
Mgr. Michal BERÁNEK
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Archeologický odkaz hmotné kultury a její vývoj v městském prostředí v 17. až 19. století
Mgr. Tomáš ŠILHÁNEK
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Archeologie objektů lidového stavitelství
Pawel Ryszard ZAWADZKI
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Mgr. David NOVÁK
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Drobná vrchnostenská sídla a vrchnostenské dvory 13. - 17. století
PhDr. Jan MUSIL
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Keramická produkce pozdního středověku a raného novověku na pomezí středních a východních Čech
Mgr. Petr KASTL
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Proměny aristokratických sídel na rozhraní středověku a novověku na příkladu hradů v západních Čechách, Horní Falci a Dolním Bavorsku
Mgr. Marta SIŁAKOWSKA
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Settlement Relocation in Central Europe in the Early Middle Ages
Mgr. Milan PROCHÁZKA
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Vývoj fortifikačních areálů 14. - 19. století na území kontinentálního Chorvatska a přilehlých oblastech Bosny a Hercegoviny
Johan Petrus Wilhelmus VERSPAY, M.A.
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce The transformation of the countryside of Brabant (Low Countries) during de Late Middle Ages and Early Modern Period

Office hours

Day From To Week Note
Tuesday 15:00 16:00 Every SP416
Wednesday 15:00 16:30 Every SO203

Other information

Patička