Přejít k obsahu

doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.

foto
Faculty/Institut Fakulta filozofická
Katedra archeologie
Office number:
Phone
37763 5000 volat

Akademické a řídící funkce

Academic position vedoucí katedry archeologie fakulty filozofické
Phone +420 37763 5100 volat

Department/Division: Katedra archeologie

Faculty/Institute Fakulta filozofická (FF)
Job classification docent
Phone +420 37763 5113 volat  SP406 (KAR)

Information about doctoral study

Mgr. Jaroslav KARAS
Faculty/Institute Fakulta filozofická (FF)
Department/Division: Katedra historických věd
Study programme Historické vědy
Téma doktorské práce 2. československý jízdní pluk "Sibiřský"
Mgr. Petr NETOLICKÝ
Faculty/Institute Fakulta filozofická (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Etnoarcheologie staveb. Komparativní výzkum tradiční architektury střední a východní Evropy
Mgr. Marta SIŁAKOWSKA
Faculty/Institute Fakulta filozofická (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Settlement Relocation in Central Europe in the Early Middle Ages
PhDr. Jan MUSIL
Faculty/Institute Fakulta filozofická (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Keramická produkce pozdního středověku a raného novověku na pomezí středních a východních Čech
Mgr. Petr KASTL
Faculty/Institute Fakulta filozofická (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Proměny aristokratických sídel na rozhraní středověku a novověku na příkladu hradů v západních Čechách, Horní Falci a Dolním Bavorsku
Mgr. Michal BERÁNEK
Faculty/Institute Fakulta filozofická (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Archeologický odkaz hmotné kultury a její vývoj v městském prostředí v 17. až 19. století
Mgr. Milan PROCHÁZKA
Faculty/Institute Fakulta filozofická (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Vývoj fortifikačních areálů 14. - 19. století na území kontinentálního Chorvatska a přilehlých oblastech Bosny a Hercegoviny
Johan Petrus Wilhelmus VERSPAY, M.A.
Faculty/Institute Fakulta filozofická (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce The transformation of the countryside of Brabant (Low Countries) during de Late Middle Ages and Early Modern Period
magistr Aneta GOŁĘBIOWSKA-TOBIASZ
Faculty/Institute Fakulta filozofická (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Kultura materialna i duchowość elit polowieckich we wezesnym średniowieczu wobec wplywów zewnętrznych
Klára PACLÍKOVÁ
Faculty/Institute Fakulta filozofická (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Aplikace moderních metod v krajinné archeologii - příkladová studie Ager
Mgr. Marek UHERSKÝ
Faculty/Institute Fakulta filozofická (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Industriální archeologie Plzeňska

Office hours

Day From To Week Note
Wednesday 13:00 14:00 Every SP406

Other information

Patička