Přejít k obsahu


doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.

foto
Faculty/Institut Faculty of Philosophy and Arts
Department of Archaeology
Office number:
Phone
37763 5000 volat

Department/Division: Department of Archaeology

Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Job classification docent
Phone +420 37763 5113 volat  SP406 (KAR)

Information about doctoral study

Mgr. Michal BERÁNEK
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Archeologický odkaz hmotné kultury a její vývoj v městském prostředí v 17. až 19. století
Klára PACLÍKOVÁ
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Aplikace moderních metod v krajinné archeologii - příkladová studie Ager
Mgr. Marek UHERSKÝ
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Industriální archeologie Plzeňska
PhDr. Jan MUSIL
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Keramická produkce pozdního středověku a raného novověku na pomezí středních a východních Čech
Mgr. Petr KASTL
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Proměny aristokratických sídel na rozhraní středověku a novověku na příkladu hradů v západních Čechách, Horní Falci a Dolním Bavorsku
Mgr. Marta SIŁAKOWSKA
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Settlement Relocation in Central Europe in the Early Middle Ages
Mgr. Tomáš ŠILHÁNEK
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Archeologie objektů lidového stavitelství
Mgr. Milan PROCHÁZKA
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Vývoj fortifikačních areálů 14. - 19. století na území kontinentálního Chorvatska a přilehlých oblastech Bosny a Hercegoviny
Johan Petrus Wilhelmus VERSPAY, M.A.
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce The transformation of the countryside of Brabant (Low Countries) during de Late Middle Ages and Early Modern Period
Pawel Ryszard ZAWADZKI
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Mgr. David NOVÁK
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Drobná vrchnostenská sídla a vrchnostenské dvory 13. - 17. století

Office hours

Day From To Week Note
Wednesday 13:00 14:00 Every SP406

Other information

Patička