Přejít k obsahu


prof. RNDr. Milan KUČERA, DrSc.

Faculty/Institut Faculty of Applied Sciences
Department of Mathematics
Office number:
Phone
37763 2636 volat
ResearcherID

Department/Division: Department of Mathematics

Faculty/Institute Faculty of Applied Sciences (FAV)
Job classification profesor
Phone +420 37763 2636 volat  UC252 (KMA)

Department/Division: Výzkumný program 5

Faculty/Institute Nové technologie pro informační společnost (NTIS)

Information about doctoral study

Mgr. Martin FENCL
Faculty/Institute Faculty of Applied Sciences (FAV)
Department/Division: Katedra matematiky
Study programme Matematika
Téma doktorské práce Nelineární okrajové úlohy pro diferenciální a diferenční rovnice

Other information

Patička