Přejít k obsahu


doc. RNDr. Zdeněk HLAVÁČ, CSc.

Faculty/Institut Faculty of Applied Sciences
Department of Mechanics
Office number:
Phone
37763 2331 volat

Department/Division: Department of Mechanics

Faculty/Institute Faculty of Applied Sciences (FAV)
Job classification docent
Phone +420 37763 2331 volat  UC427 (KME)

Department/Division: Výzkumný program 3

Faculty/Institute Nové technologie pro informační společnost (NTIS)

Other information

Patička