Přejít k obsahu

Jan Brousek

Propriétés structurelles des graphes et hamiltonicité

Project code: 2004-017-1
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.01.2004 - 31.12.2005
Hlavní řešitel:
Zpět na seznam projektů

Cykly a nezávislost v grafech

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2008
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání

Duration: 01.01.2005 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Modernizace a počítačová podpora výuky předmětů diskrétní matematiky na FAV

Duration: 01.01.2004 - 31.12.2004
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Strukturální vlastnosti grafů a Hamiltonicita

Duration: 01.01.2004 - 31.12.2005
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Patička