Přejít k obsahu


prof. Ing. Vladimír ZEMAN, DrSc.

foto
Faculty/Institut Faculty of Applied Sciences
Department of Mechanics
Office number:
Phone
37763 2332 volat

Department/Division: Department of Mechanics

Faculty/Institute Faculty of Applied Sciences (FAV)
Job classification profesor
Phone +420 37763 2332 volat  UC427 (KME)

Department/Division: Výzkumný program 3

Faculty/Institute Nové technologie pro informační společnost (NTIS)

Information about doctoral study

Ing. Jan RENDL
Faculty/Institute Faculty of Applied Sciences (FAV)
Department/Division: Katedra mechaniky
Study programme Aplikované vědy a informatika
Téma doktorské práce Nelineární dynamika rotujících soustav s kluznými ložisky
Ing. Drahomír RYCHECKÝ
Faculty/Institute Faculty of Applied Sciences (FAV)
Department/Division: Katedra mechaniky
Study programme Aplikované vědy a informatika
Téma doktorské práce Kmitání mechanických soustav s kontaktními vazbami
Ing. Jan BRŮHA
Faculty/Institute Faculty of Applied Sciences (FAV)
Department/Division: Katedra mechaniky
Study programme Aplikované vědy a informatika
Téma doktorské práce Kmitání a optimalizace lopatek turbínových olopatkovaných disků se třecími kontaktními plochami

Other information

Patička