Přejít k obsahu


prof. Ing. Jan ŠKORPIL, CSc.

foto
Faculty/Institut Faculty of Electrical Engineering
Department of Electric Power Engineering and Ecology
Office number:
Phone
37763 4349 volat

Department/Division: Department of Electric Power Engineering and Ecology

Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Job classification profesor
Phone +420 37763 4398 volat  EK705  (laboratoř technické ekologie 2) (KEE)
Phone +420 37763 4306 volat  EK313 (KEE)
Phone +420 37763 4396 volat  EL311  (laboratoř technické ekologie 1) (KEE)
Phone +420 37763 4397 volat  EK703  (laboratoř tech. zázemí ekol. systémů) (KEE)
Phone +420 37763 4349 volat  EK313  (KEE odd. technické ekologie) (KEE)

Information about doctoral study

Ing. Jaroslav HOLÝ
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Možnosti akumulace a využití elektrické energie v systémech s obnovitelnými energetickými zdroji
Ing. Josef HROUDA
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Dynamický model fotovoltaické elektrárny se Smart funkcemi střídačů

Other information

Patička