Přejít k obsahu


prof. Ing. Václav MENTLÍK, CSc.

foto
Faculty/Institut Faculty of Electrical Engineering
Department of Technologies and Measurement
Office number:
Phone
37763 4506 volat

Department/Division: Department of Technologies and Measurement

Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Job classification profesor
Phone +420 37763 4513 volat  EK412 (KET)
Phone +420 37763 4506 volat  EK412  (KET odd. elektrotechnologie) (KET)

Information about doctoral study

Ing. Ondřej MICHAL
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra technologií a měření
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Nové materiály pro dielektrické obvody elektrických zařízení

Other information

Patička