Přejít k obsahu

Václava Fleisnerová

Faculty/Institut Fakulta aplikovaných věd
Katedra kybernetiky
Office number:
Phone
37763 2550 volat

Akademické a řídící funkce

Academic position sekretářka katedry kybernetiky fakulty aplikovaných věd
Phone +420 37763 2101 volat

Department/Division: Katedra kybernetiky

Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Job classification technicko hospodářský pracovník
Phone +420 37763 2101 volat  UN540  (sekretariat) (KKY)

Department/Division: Výzkumný program 1

Faculty/Institute Nové technologie pro informační společnost (NTIS)
Phone +420 37763 2501 volat  UN540  (sekretariat VP1) (VP1)
Phone +420 37763 2550 volat  UN540 (VP1)

Other information

Patička