Přejít k obsahu


doc. Ing. Zbyněk MARTÍNEK, CSc.

Faculty/Institut Faculty of Electrical Engineering
Department of Electric Power Engineering and Ecology
Office number:
Phone
37763 4305 volat

Department/Division: Department of Electric Power Engineering and Ecology

Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Job classification docent
Phone +420 37763 4347 volat  EK304 (KEE)
Phone +420 37763 4305 volat  EK315  (KEE odd. elektroenergetiky) (KEE)

Information about doctoral study

Ing. Jiří KUTÁČ
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Působení bleskového proudu a přepětí na osoby a na elektrická a elektronická zařízení uvnitř budov s návrhem možných ochranných opatření s ohledem na tyto vlivy
Ing. Aleš HROMÁDKA
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Modelování dynamické spolehlivosti v elektroenergetice

Other information

Patička