Přejít k obsahu


prof. Ing. Jiří KOŽENÝ, CSc.

foto
Faculty/Institut Faculty of Electrical Engineering
Department of Electric Power Engineering and Ecology
Office number:
Phone
37763 4345 volat

Department/Division: Department of Electric Power Engineering and Ecology

Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Job classification profesor
Phone +420 37763 4390 volat  EL211  (laboratoř elektrotepelná technika) (KEE)
Phone +420 37763 4345 volat  EK310 (KEE)
Phone +420 37763 4389 volat  EL113  (laboratoř elektrického tepla) (KEE)

Department/Division: Jaderný palivový cyklus

Faculty/Institute Centrum energetického výzkumu (VVRC)
Job classification vědecko-výzkumný pracovník

Information about doctoral study

Ing. Jan HRBEK
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Chování taveniny při tavení kovových a nekovových materiálů elektromagnetickou indukcí ve studeném kelímku
Ing. Jakub JIŘINEC
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Efektivní řízení TZB a obnovitelných zdrojů energie pro bytové a komerční objekty
Ing. Stanislav JIŘINEC
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Vysokoteplotní tavení nekovových materiálů elektromagnetickou indukcí ve studeném kelímku

Other information

Patička