Přejít k obsahu


Iva KEJZLAROVÁ

foto
Faculty/Institut Faculty of Applied Sciences
Department of Mathematics
Office number:
Phone
37763 2646 volat

Akademické a řídící funkce

Academic position sekretářka katedry matematiky fakulty aplikovaných věd

Department/Division: Department of Mathematics

Faculty/Institute Faculty of Applied Sciences (FAV)
Job classification technicko hospodářský pracovník
Phone +420 37763 2601 volat  UC226  (Sekretariát Katedry matematiky) (KMA)
Phone +420 37763 2646 volat  UC226 (KMA)

Department/Division: Výzkumný program 5

Faculty/Institute Nové technologie pro informační společnost (NTIS)
Job classification technicko hospodářský pracovník

Department/Division: Strategie a rozvoj

Faculty/Institute Strategie (STR)

Other information

Patička