Přejít k obsahu


prof. Ing. Zdeněk VOSTRACKÝ, DrSc., dr. h. c.

foto
Faculty/Institut Faculty of Electrical Engineering
Department of Electric Power Engineering and Ecology
Office number:
Phone
37763 4341 volat

Department/Division: Department of Electric Power Engineering and Ecology

Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Job classification profesor
Phone +420 37763 4341 volat  EK311 (KEE)

Information about doctoral study

Ing. Vladimír VAJNAR
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Nestandardní případy vypínání zkratů ? interakce elektrických a mechanických dějů
Ing. Václav MUŽÍK
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Optimalizace spotřeby energie včetně netradičních přeměn energie
Ing. Jan BENEŠ
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Řízení provozu velké vodní elektrárny
Ing. Václav PAŠEK
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Strategická analýza struktury výroby, distribuce a spotřeby energie v oblasti města Plzně ? energy smart city ? energetický ostrov

Ostatní telefonní čísla

Číslo Místnost Pracoviště
4138 - volat  EK311 RICE

Other information

Patička