Přejít k obsahu


prof. Ing. Stanislav HOSNEDL, CSc.

foto
Faculty/Institut Faculty of Mechanical Engineering
Department of Machine Design
Office number:
Phone
37763 8266 volat

Department/Division: Department of Machine Design

Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Job classification profesor
Phone +420 37763 8266 volat  UK124 (KKS)

Information about doctoral study

Ing. Radek TEPLÝ
Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Department/Division: Katedra konstruování strojů
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Inovace technických produktů na bázi optimalizace jejich heterogenních složek
Ing. Jiří SCHÖN
Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Department/Division: Katedra konstruování strojů
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Suboptimalizace podavače plechových dílů pro postupové lisovací nástroje
Ing. Martin KOPECKÝ
Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Department/Division: Katedra konstruování strojů
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Vlastnosti technických produktů a jejich predikce - nástroje zvyšování kvality konstruovaného produktu.
Ing. Josef DVOŘÁK
Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Department/Division: Katedra konstruování strojů
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Integrované konstruování kvalitativně heterogenních technických produktů
Ing. Petr SKŘIVÁNEK
Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Department/Division: Katedra konstruování strojů
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Znalostní softwarová podpora disruptivních inovací technických produktů pro Průmysl 4.0
Ing. Roman POLÁK
Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Department/Division: Katedra konstruování strojů
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Znalostní podpora výzkumných a vývojových konstrukčních prací se zaměřením na inteligentní informační a prediktivní nástroje
Ing. Milan TANČIN
Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Department/Division: Katedra konstruování strojů
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Integrovaný projektový a znalostní management pro konstruování technických produktů
Ing. Ondřej CHOTOVINSKÝ
Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Department/Division: Katedra konstruování strojů
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Inclusive design - a strategy for increasing technical product competitiveness focused on automotive industry
Ing. Petr VLČEK
Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Department/Division: Katedra konstruování strojů
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Integrovaný projektový a znalostní management pro konstruování technických produktů
Ing. Marcel ŠVAGR
Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Department/Division: Katedra konstruování strojů
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Integrovaná znalostní podpora iniciace a hodnocení inovací technických produktů

Other information

Patička