Přejít k obsahu


doc. Ing. Lucie NOHÁČOVÁ, Ph.D.

foto
Faculty/Institut Faculty of Electrical Engineering
Department of Electric Power Engineering and Ecology
Office number:
Phone
37763 4358 volat

Department/Division: Department of Electric Power Engineering and Ecology

Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Job classification docent
Phone +420 37763 4358 volat  EK315 (KEE)

Information about doctoral study

Ing. Lukáš HOŘKÝ
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Optimalizace spolupráce přenosové a distribuční soustavy v oblasti řízení napětí a jalového výkonu při provozu s distribuovanými zdroji energie

Other information

Patička