Přejít k obsahu


doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.

Faculty/Institut Faculty of Economics
Department of Marketing, Trade and Services
Office number:
Phone
37763 3365 volat

Department/Division: Department of Marketing, Trade and Services

Faculty/Institute Faculty of Economics (FEK)
Job classification docent
Phone +420 37763 3365 volat  CD207 (KMO)

Information about doctoral study

Ing. Katarína HÁLKOVÁ
Faculty/Institute Faculty of Economics (FEK)
Department/Division: Katedra marketingu, obchodu a služeb
Study programme Ekonomika a management
Téma doktorské práce Identifikace příčin neúspěšnosti start-up podniků
Ing. Tomáš CHLOPČÍK
Faculty/Institute Faculty of Economics (FEK)
Department/Division: Katedra marketingu, obchodu a služeb
Study programme Ekonomika a management
Téma doktorské práce Strategický marketing
Ing. Pavel MLNÁŘÍK
Faculty/Institute Faculty of Economics (FEK)
Department/Division: Katedra marketingu, obchodu a služeb
Study programme Ekonomika a management
Téma doktorské práce Product Placement - nedílná součást hromadné komunikace
Ing. Bc. Michael KUPEC
Faculty/Institute University of West Bohemia (REK)
Department/Division: Fakulta ekonomická
Study programme Ekonomika a management
Téma doktorské práce Využití personalizace internetu v marketing managementu

Other information

Patička