Přejít k obsahu


doc. Ing. Martin PITTERMANN, Ph.D.

foto
Faculty/Institut Faculty of Electrical Engineering
Department of Electromechanics and Power Electronics
Office number:
Phone
37763 4423 volat

Department/Division: Department of Electromechanics and Power Electronics

Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Job classification docent
Phone +420 37763 4423 volat  EK212 (KEV)

Information about doctoral study

Ing. Jan DIESL
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Měniče pro spínaný reluktanční motor SRM

Other information

Patička