Přejít k obsahu


doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.

foto
Faculty/Institut Fakulta ekonomická
Katedra podnikové ekonomiky a managementu
Office number:
Phone
37763 3619 volat

Department/Division: Katedra podnikové ekonomiky a managementu

Faculty/Institute Fakulta ekonomická (FEK)
Job classification docent
Phone +420 37763 3619 volat  UK420 (KPM)

Information about doctoral study

Ing. Václav SOVA MARTINOVSKÝ
Faculty/Institute Fakulta ekonomická (FEK)
Department/Division: Katedra podnikové ekonomiky a managementu
Study programme Ekonomika a management
Téma doktorské práce Možnosti využití cloudu v podnikání
Ing. Marek ČECH
Faculty/Institute Fakulta ekonomická (FEK)
Department/Division: Katedra podnikové ekonomiky a managementu
Study programme Ekonomika a management
Téma doktorské práce Interakce řízení projektů, procesů a znalostí a jejich vliv na okolí podniku
Alok KUMAR, M.A.
Faculty/Institute Fakulta ekonomická (FEK)
Department/Division: Katedra podnikové ekonomiky a managementu
Study programme Ekonomika a management
Téma doktorské práce Interakce řízení projektů, procesů a znalostí a jejich vlivu na okolí podniku
Ing. Adam FAIFR
Faculty/Institute Fakulta ekonomická (FEK)
Department/Division: Katedra podnikové ekonomiky a managementu
Study programme Ekonomika a management
Téma doktorské práce Interakce řízení projektů, procesů a znalostí

Other information

Patička