Přejít k obsahu

doc. Dr. Ing. Vlasta RADOVÁ

Faculty/Institut Fakulta aplikovaných věd
Děkanát
Office number:
Phone
37763 2547 volat

Akademické a řídící funkce

Academic position děkanka Fakulty aplikovaných věd
Phone +420 37763 2000 volat

Department/Division: Děkanát

Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Job classification docent

Department/Division: Výzkumný program 1

Faculty/Institute Nové technologie pro informační společnost (NTIS)
Job classification vědecko-výzkumný pracovník
Phone +420 37763 2547 volat  UN562 (VP1)

Department/Division: Katedra kybernetiky

Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
E-mail radova@fav.zcu.cz

Information about doctoral study

Ing. Marie KUNEŠOVÁ
Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Department/Division: Katedra kybernetiky
Study programme Aplikované vědy a informatika
Téma doktorské práce Zpracování a rozpoznávání řečových signálů

Other information

Patička