Přejít k obsahu

doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.

foto
Faculty/Institut Fakulta ekonomická
Katedra marketingu, obchodu a služeb
Office number:
Phone
37763 3305 volat

Department/Division: Katedra marketingu, obchodu a služeb

Faculty/Institute Fakulta ekonomická (FEK)
Job classification docent
Phone +420 37763 3305 volat  UK522 (KMO)
Phone +420 37763 3355 volat  CD207 (KMO)

Department/Division: Oddělení řízení celouniverzitních projektů

Faculty/Institute Projektové centrum (PC)
Job classification technicko hospodářský pracovník

Information about doctoral study

Ing. et Ing. Miloš NOVÝ
Faculty/Institute Fakulta ekonomická (FEK)
Department/Division: Katedra ekonomie a kvantitativních metod
Study programme Ekonomika a management
Téma doktorské práce Vztahy subjektů trhu a otázky jejich regulace a autoregulace v oblasti obchodu a služeb v souvislosti s procesem transformace české ekonomiky
PhDr. Čestmír JARÝ
Faculty/Institute Fakulta ekonomická (FEK)
Department/Division: Katedra marketingu, obchodu a služeb
Study programme Ekonomika a management
Téma doktorské práce Deflace jako důsledek globalizace a její vliv na obchodní firmy
Ing. Lenka ZELENKA
Faculty/Institute Fakulta ekonomická (FEK)
Department/Division: Katedra marketingu, obchodu a služeb
Study programme Ekonomika a management
Téma doktorské práce Možnosti využití managementu portfolia projektů pro dosažení konkurenční výhody u firem působících ve službách

Other information

Patička