Přejít k obsahu


doc. Ing. Eva MÜLLEROVÁ, Ph.D.

foto
Faculty/Institut Faculty of Electrical Engineering
Department of Electric Power Engineering and Ecology
Office number:
Phone
37763 4351 volat

Department/Division: Department of Electric Power Engineering and Ecology

Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Job classification docent
Phone +420 37763 4351 volat  UL131 (KEE)

Information about doctoral study

Ing. Tomáš VRBKA
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Diagnostika izolačních systémů - detekce a analýza výbojů u vysokonapěťových zařízení
Ing. Michal HUML
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Spolupráce přenosové a distribuční soustavy v oblasti napětí a jalového výkonu
Ing. Bohumil PASLAVSKÝ
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Diagnostika vysokonapěťových zařízení
Ing. Karel VEISHEIPL
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Chování izolantu při různých typech napěťového namáhání

Other information

Note místnost UL131 (budova FST)

Patička