Přejít k obsahu

prof. Dr. Ing. Eduard ROHAN, DSc.

Faculty/Institut Fakulta aplikovaných věd
Katedra mechaniky
Office number:
Phone
37763 2320 volat

Department/Division: Katedra mechaniky

Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Job classification profesor
Phone +420 37763 2320 volat  UN453 (KME)

Department/Division: Výzkumný program 3

Faculty/Institute Nové technologie pro informační společnost (NTIS)
Job classification vědecko-výzkumný pracovník
Phone +420 37763 9173 volat  UN453 (VP3)

Department/Division: Výzkumný program 5

Faculty/Institute Nové technologie pro informační společnost (NTIS)

Department/Division: Strategie a rozvoj

Faculty/Institute Strategie (STR)

Information about doctoral study

Ing. Roman HOUDEK
Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Department/Division: Katedra mechaniky
Study programme Aplikované vědy a informatika
Téma doktorské práce Víceškálové modelování regenerace jater
Ing. Jana TURJANICOVÁ
Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Department/Division: Katedra mechaniky
Study programme Aplikované vědy a informatika
Téma doktorské práce Aplikace víceškálového popisu tkání pro vývoj jejich mikrostrukturálně orientovaných modelů
Ing. Jaroslava BRAŠNOVÁ
Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Department/Division: Katedra mechaniky
Study programme Aplikované vědy a informatika
Téma doktorské práce Vývoj komplexních modelů perfúze s využitím klinických dat

Ostatní telefonní čísla

Číslo Místnost Pracoviště
4711 - volat  TH203 NTC

Other information

Patička