Přejít k obsahu

doc. JUDr. Jan PAULY, CSc.

foto
Faculty/Institut Fakulta právnická
Děkanát
Office number:
Phone
37763 7280 volat

Akademické a řídící funkce

Academic position vedoucí katedry občanského práva
Academic position děkan fakulty právnické
Phone +420 37763 7000 volat

Department/Division: Děkanát

Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Job classification docent

Information about doctoral study

JUDr. Bc. Michal VOLF
Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Department/Division: Katedra občanského práva
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Základní právní aspekty spolků
Mgr. Bc. Kateřina GVARDOVÁ
Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Department/Division: Katedra občanského práva
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Služebnosti
Mgr. Tereza VYORALOVÁ
Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Department/Division: Katedra obchodního práva
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Volené orgány obchodních korporací
JUDr. Jan NEMANSKÝ
Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Department/Division: Katedra občanského práva
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Zajištění závazku zástavním právem a zajišťovacím převodem práva

Other information

Note

 

Patička