Přejít k obsahu

doc. Ing. Milan HONNER, Ph.D.

foto
Faculty/Institut Centrum nových technologií a materiálů
Termomechanika technologických procesů
Office number:
Phone
37763 4720 volat

Akademické a řídící funkce

Academic position zástupce ředitele NTC
Academic position vedoucí oddělení Centem 3
Academic position vedoucí oddělení Infračervené technologie

Department/Division: Termomechanika technologických procesů

Faculty/Institute Centrum nových technologií a materiálů (CTM)
Job classification vědecko-výzkumný pracovník

Department/Division: Katedra technologie obrábění

Faculty/Institute Fakulta strojní (FST)
Job classification technicko hospodářský pracovník

Department/Division: Katedra fyziky

Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Job classification docent

Department/Division: Strategie a rozvoj

Faculty/Institute Strategie (STR)

Information about doctoral study

Ing. Marek VOSTŘÁK
Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Department/Division: Katedra fyziky
Study programme Aplikované vědy a informatika
Téma doktorské práce Termomechanické procesy při působení pulsních laserů na tenkovrstvé materiály
Denys MOSKAL
Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Department/Division: Katedra fyziky
Study programme Aplikované vědy a informatika
Téma doktorské práce Fyzikální procesy zpracování povrchůmateriálů využitím výkonných laserů
Ing. Ondřej SOUKUP
Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Department/Division: Katedra fyziky
Study programme Aplikované vědy a informatika
Ing. Lukáš MUZIKA
Faculty/Institute Fakulta strojní (FST)
Department/Division: Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce IR nedestruktivní testováni materiálu
Mgr. Petr BAIERL
Faculty/Institute Fakulta strojní (FST)
Department/Division: Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Studium povlaků vytvářených speciálními technologiemi

Other information

Patička