Přejít k obsahu

doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.

foto
Faculty/Institut Fakulta ekonomická
Katedra geografie
Office number:
Phone
37763 3066 volat

Department/Division: Katedra geografie

Faculty/Institute Fakulta ekonomická (FEK)
Job classification docent
Phone +420 37763 3066 volat  UK515 (KGE)

Information about doctoral study

Ing. Veronika VOROBLJEVOVÁ
Faculty/Institute Fakulta ekonomická (FEK)
Department/Division: Katedra geografie
Study programme Ekonomika a management
Téma doktorské práce Podnikání v rurálním prostoru (analyzovat specifika podnikání na venkově, historický přehled vývoje a současné trendy podnikání na venkově, postavení podnikatelů v zemědělství mezi podnikateli v rurálním prostoru).

Other information

Note

Patička