Přejít k obsahu


prof. PhDr. Martin GOJDA, CSc., DSc.

foto
Faculty/Institut Faculty of Philosophy and Arts
Department of Archaeology
Office number:
Phone
37763 5109 volat

Department/Division: Department of Archaeology

Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Job classification profesor
Phone +420 37763 5109 volat  SP421 (KAR)

Information about doctoral study

Mgr. Michaela PEKLOVÁ
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Archeologické doklady předkřesťanského kultu ve střední Evropě
Mgr. Jiří CHLEVIŠŤAN
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Archeologie a vývoj lodní dopravy v pravěké Evropě. Historie, metody, prameny.
Mgr. Martin LOUKOTA
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Vývoj pravěkého a historického osídlení na jižním Plzeňsku prostřednictvím metod krajinné archeologie a historie
Mgr. Martin SWATZINA
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra archeologie
Study programme Archeologie
Téma doktorské práce Novověké polní fortifikace. Potenciál metod dálkového archeologického průzkumu k jejich studiu

Other information

Patička