Přejít k obsahu

doc. Ing. Radek POLANSKÝ, Ph.D.

foto
Faculty/Institut Fakulta elektrotechnická
Katedra technologií a měření
Office number:
Phone
37763 4517 volat

Department/Division: Katedra technologií a měření

Faculty/Institute Fakulta elektrotechnická (FEL)
Job classification docent
Phone +420 37763 4594 volat  EL304  (laboratoř strukturálních analýz) (KET)
Phone +420 37763 4595 volat  EL302  (laboratoř elektrických materiálů) (KET)
Phone +420 37763 4517 volat  EK403 (KET)

Information about doctoral study

Ing. Petr KADLEC
Faculty/Institute Fakulta elektrotechnická (FEL)
Department/Division: Katedra technologií a měření
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Analýza životnosti elektroizolačních materiálů pomocí strukturálních analýz
Ing. Pavel HAHN
Faculty/Institute Fakulta elektrotechnická (FEL)
Department/Division: Katedra technologií a měření
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Aplikace infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací pro analýzu elektroizolačních materiálů
Ing. Jaroslav LEJSEK
Faculty/Institute Fakulta elektrotechnická (FEL)
Department/Division: Katedra technologií a měření
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Aplikace netkaných nanovláken v elektrotechnice
Ing. Monika ZEMANOVÁ
Faculty/Institute Fakulta elektrotechnická (FEL)
Department/Division: Katedra technologií a měření
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Dynamická mechanická analýza elektroizolačních materiálů

Other information

Patička