Přejít k obsahu

doc. PhDr. Milan HRDLIČKA, CSc.

foto
Faculty/Institut Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Office number:
Phone
37763 6550 volat

Department/Division: Katedra českého jazyka a literatury

Faculty/Institute Fakulta pedagogická (FPE)
Job classification docent
Phone +420 37763 6550 volat  VC220 (KČJ)

Information about doctoral study

Mgr. Pavla KOCOURKOVÁ
Faculty/Institute Fakulta pedagogická (FPE)
Department/Division: Katedra českého jazyka a literatury
Study programme Specializace v pedagogice
Téma doktorské práce Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka pro frankofonní mluvčí (se zvláštním zřetelem k předložkovým spojením s významem podmínky, způsobu a zřetele)
Mgr. Michal VANĚK
Faculty/Institute Fakulta pedagogická (FPE)
Department/Division: Katedra českého jazyka a literatury
Study programme Specializace v pedagogice
Téma doktorské práce Čeština jako jazyk cizí a druhý
Mgr. Kateřina SACHROVÁ
Faculty/Institute Fakulta pedagogická (FPE)
Department/Division: Katedra českého jazyka a literatury
Study programme Specializace v pedagogice
Téma doktorské práce Umělecký styl ve výuce češtiny pro jinojazyčné mluvčí
Mgr. Markéta SLEZÁKOVÁ
Faculty/Institute Fakulta pedagogická (FPE)
Department/Division: Katedra českého jazyka a literatury
Study programme Specializace v pedagogice
Téma doktorské práce Jazykové vzdělávání azylantů jako nástroj integrační politiky

Other information

Note

 

Patička