Přejít k obsahu


PhDr. Magdaléna BAŠTÁŘ LEICHTOVÁ, Ph.D.

foto
Faculty/Institut Faculty of Philosophy and Arts
Department of Politics and International Relations

Department/Division: Department of Politics and International Relations

Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Job classification odborný asistent

Department/Division: Celoživotní a distanční vzdělávání

Faculty/Institute Odbor celoživotního vzdělávání (OCV)
Job classification technicko hospodářský pracovník

Information about doctoral study

Mgr. Maria AVANESOVA
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Study programme Politologie
Téma doktorské práce Soft power nedemokratických států: případová studie Ruska
Mgr. Ladislav LOUŽENSKÝ
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Study programme Politologie
Téma doktorské práce Region Pobaltí ve vztazích NATO a Ruské federace po rozpadu SSSR

Other information

Patička