Přejít k obsahu

PhDr. Magdaléna BAŠTÁŘ LEICHTOVÁ, Ph.D.

foto
Faculty/Institut Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů

Department/Division: Katedra politologie a mezinárodních vztahů

Faculty/Institute Fakulta filozofická (FF)
Job classification odborný asistent

Department/Division: Celoživotní a distanční vzdělávání

Faculty/Institute Odbor celoživotního vzdělávání (OCV)
Job classification technicko hospodářský pracovník

Information about doctoral study

Mgr. Ladislav LOUŽENSKÝ
Faculty/Institute Fakulta filozofická (FF)
Department/Division: Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Study programme Politologie
Téma doktorské práce Odlišné představy o bezpečnosti Evropy jako příčina krize vztahů NATO-Rusko
Mgr. Maria AVANESOVA
Faculty/Institute Fakulta filozofická (FF)
Department/Division: Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Study programme Politologie
Téma doktorské práce Soft power nedemokratických států: případová studie Ruska

Other information

Patička