Přejít k obsahu


Ing. Karel SLOBODNÍK

Faculty/Institut Faculty of Electrical Engineering
Department of Theory of Electrical Engineering
Office number:
Phone
37763 4634 volat

Department/Division: Department of Theory of Electrical Engineering

Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Job classification odborný asistent
Phone +420 37763 4634 volat  EK607 (KTE)

Information about doctoral study

Ing. Karel SLOBODNÍK
Faculty/Institute Faculty of Electrical Engineering (FEL)
Department/Division: Katedra teoretické elektrotechniky
Study programme Elektrotechnika a informatika
Téma doktorské práce Nedestruktivní testování vodivých materiálů s využitím vířivých proudů

Other information

Patička